top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Vanuatu khôi phục chương trình đầu tư bất động sản nhập quốc tịch

Quốc hội Vanuatu đã thông qua các sửa đổi mới đối với Đạo luật Quốc tịch, bổ sung thêm Quyền chọn Đầu tư Bất động sản (REO) vào danh mục các phương án đầu tư hợp lệ để đủ điều kiện nhập quốc tịch. Sửa đổi này trong đạo luật đã được đăng trên công báo.

Dự luật này sửa đổi Đạo luật Quốc tịch [CAP 112]. Quyền chọn Đầu tư Bất động sản (REO) đã từng được đưa vào năm 2014 nhưng sau đó đã bị Quốc hội bãi bỏ vào năm 2015. Mục đích của việc sửa đổi này là khôi phục Chương trình REO theo Đạo luật.


Vanuatu là một phần trong nền Kinh tế Toàn cầu và để thu hút các khoản đầu tư lớn cần thiết, Vanuatu phải cạnh tranh với phần còn lại của thế giới trong việc cung cấp các ưu đãi cho các nhà đầu tư lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ, các nhà đầu tư lớn này sẽ đi nơi khác. Với suy nghĩ này, Chính phủ đã xây dựng chính sách thu hút cả các nhà đầu tư lớn và nhỏ bằng cách chỉ định các dự án quan trọng đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt của Chính phủ là Dự án được Chính phủ Vanuatu phê duyệt (“VGAP”).


Điều quan trọng nhất đối với chính sách này là tất cả các khoản đầu tư được tạo điều kiện bởi chính sách phải mang lại lợi ích đáng kể cho Vanuatu nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng, tăng trưởng kinh tế và gia tăng việc làm. Ngoài ra, phải có cam kết của nhà đầu tư lớn để xây dựng và mở rộng các cơ sở y tế và giáo dục hiện có trong Vanuatu. Vì mục tiêu của chính sách là tối đa hóa tăng trưởng kinh tế với trọng tâm là cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho tăng trưởng của ngành du lịch, chủ đầu tư lớn sẽ chỉ được phép bán nhà, căn hộ và chung cư đã xây dựng và sẽ bị cấm bán đất trống.


“Quyền chọn mua bất động sản” là một thỏa thuận cho phép bên sở hữu quyền chọn (“the optionee”), quyền độc quyền, không hạn chế và không thể hủy ngang để mua bất động sản từ bên bán quyền chọn (“người bán quyền chọn”), trong khoảng thời gian mà quyền chọn có hiệu lực. Khi bên sở hữu quyền chọn chọn mua một bất động sản, họ sẽ mua được một quyền chọn độc quyền, không hạn chế và không thể hủy ngang để mua một bất động sản với giá mua cố định trong một khoảng thời gian quyền chọn cụ thể.


Lợi thế của Quyền chọn Đầu tư Bất động sản (REO) là Vanuatu, giống như các quốc gia khác, có tiềm năng lớn hơn để thu hút các nhà đầu tư đã nghỉ hưu hoặc các cá nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản. Danh lam thắng cảnh và môi trường tự nhiên của đất nước này là một điểm nổi bật thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các cá nhân giàu có đến Vanuatu và tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng yên bình từ môi trường làm việc bận rộn. Mô hình đầu tư này cho phép chủ đầu tư khai thác thị trường bất động sản mà không cần chịu trách nhiệm quản lý bất động sản hữu hình.


Lợi thế của Chương trình REO này bao gồm, nhưng không giới hạn, những lợi ích sau:

a) Nó tạo ra việc làm trong chuỗi vận hành liên tục của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng

b) Nó tạo ra công ăn việc làm cho các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các dự án, bao gồm cung cấp thực phẩm, bán lẻ, các hoạt động giải trí

c) Nó mở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, điện thoại, mạng lưới điện nước

d) Nó đầu tư vào việc cải thiện khả năng tiếp cận với các cơ sở giáo dục và y tế

e) Tăng nguồn thu cho Chính phủ từ i) Thuế VAT từ hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ trong quá trình vận hành dự án và ii) phí xử lý hồ sơ theo Quyền chọn Đầu tư Bất động sản và iii) tăng doanh thu trả trực tiếp cho chủ sở hữu đất được quy định từ nguồn thu được từ hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào trên khu đất nằm trong dự án.
Comments


New York Office
bottom of page