top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Theo thanh tra, Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ phải số hóa quy trình và tiếp tục đổi mới

Mỗi năm, Văn phòng Thanh tra Sở Di trú và Nhập tịch (CIS) đều đệ trình báo cáo về Dịch vụ Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cho Quốc hội Hoa Kỳ.

Thanh tra là một chức vụ đóng vai trò quan trọng trong các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ - họ có trách nhiệm điều tra các khiếu nại và cố gắng giải quyết chúng, thường là thông qua các khuyến nghị hoặc hòa giải. Cuối cùng, sự tồn tại của thanh tra có nghĩa là những người sử dụng dịch vụ của một cơ quan liên bang có một bên thứ ba mà họ có thể liên hệ về các vấn đề họ mong được xem xét lại. Thanh tra đương nhiệm, Phyllis Coven, nhậm chức vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. Báo cáo hàng năm của Thanh tra CIS là bản tóm tắt các vấn đề phổ biến và nghiêm trọng nhất mà USCIS phải đối mặt.


Vượt qua thách thức kỹ thuật số

COVID-19 buộc USCIS phải đóng cửa các văn phòng của mình cả ở trong và ngoài nước, gây khó khăn cho các vấn đề hiện hữu, chẳng hạn như số lượng hồ sơ tồn đọng cần xử lý và căng thẳng về tài chính và năng lực vốn đã hạn chế của cơ quan này. Nó cũng cho thấy các thách thức về kỹ thuật số gây khó khăn cho USCIS, chẳng hạn như việc không có khả năng giao tiếp trực tuyến với những người không nói tiếng Anh, thiếu thông tin công khai và sự tương tác với các nguồn lực.


Báo cáo bao gồm một số giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật số và đề xuất tăng cường chuẩn bị phương án cho đại dịch để giảm bớt một số yếu tố gây căng thẳng do việc đóng các dịch vụ trực tiếp trong gần như cả năm. Các đề xuất tập trung vào việc thúc đẩy nhiều người đến với lựa chọn kỹ thuật số tốt hơn và tìm kiếm nguồn thu lớn hơn ngoài lệ phí và hỗ trợ của quốc hội. Chỉ 40% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên nền tảng kỹ thuật số, 40% dựa vào quy trình xử lý giấy (bản cứng) và 20% còn lại được xử lý theo mô hình kết hợp giữa xử lý kỹ thuật số và giấy.


Theo báo cáo, “USCIS đã soạn thảo kế hoạch thiết lập các thủ tục nộp hồ sơ điện tử cho tất cả các loại hình nhập cư và triển khai một hệ thống để tạo điều kiện liên lạc điện tử hai chiều với khách hàng của mình vào năm tài chính 2026.”


Cải thiện quy trình loại bỏ các điều kiện

Vợ / chồng không phải là công dân Hoa Kỳ và mới kết hôn từ hai năm trở xuống không tự động được cấp quyền thường trú, mà là thẻ xanh có điều kiện chỉ có giá trị trong hai năm. Trong vòng hai năm đó, người phối ngẫu đó phải nộp đơn I-751 (“Đơn xin Xóa bỏ Điều kiện Cư trú”), để chuyển sang thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng các vấn đề về chính sách và quan liêu - mà báo cáo gọi là "các ưu tiên cạnh tranh" - thường có nghĩa là thời gian xử lý đơn I-751 không đúng khung thời gian luật định, khiến người nộp đơn gặp khó khăn vì thẻ xanh có điều kiện của họ có nguy cơ hết hạn.


Để ngăn chặn điều này, báo cáo khuyến nghị một số hành động, chẳng hạn như kéo dài thời gian hiệu lực của thẻ xanh có điều kiện và cũng thông báo thời gian xử lý để người nộp đơn có thể nộp đơn trước khi thẻ xanh của họ hết hạn. Một khuyến nghị khác là I-751 và N-400 (Đơn xin Nhập tịch) được xử lý đồng thời,


Thay đổi các ưu tiên chiến lược

Báo cáo đề xuất thay đổi các ưu tiên để giải quyết tình trạng thiếu minh bạch, cả trong cơ quan và các quy trình của nó, cũng như cách cơ quan này làm việc với các bộ và cơ quan khác của Hoa Kỳ. Các ưu tiên này là:

  • Nâng cấp công nghệ để cải thiện dịch vụ khách hàng.

  • Trả lời các yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng hơn. "Văn phòng chúng ta nên đóng vai trò là đại sứ cho việc sử dụng các công cụ điện tử của USCIS và giúp khách hàng điều phối các trải nghiệm nhập cư của họ một cách thành công" - thanh tra viết trong báo cáo.

  • Xác định các xu hướng và đưa ra các nghiên cứu và khuyến nghị trong suốt cả năm để cải thiện các quy trình.

Theo: Boundless

BeInvestor lược dịch

Comments


New York Office
bottom of page