top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: VAFI gửi tâm thư đến Bộ trưởng

Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam gửi tâm thư đến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ...VAFI cho rằng nếu coi nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư trong nước và không có sự phân biệt đối xử thì sẽ kích thích dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Đề ngày 18/3/2019, bức tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) nêu nhiều kiến nghị về dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được Bộ lấy ý kiến.

VAFI cho rằng nếu nội dung dự thảo không được sửa đổi nhiều thì luật mang tính khả thi thấp, ít mang lại lợi ích cho nền kinh tế, cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cho biết đã có văn bản ngày 11/3 gửi đến Bộ và các cơ quan liên quan góp ý cho dự thảo luật, tại tâm thư VAFI nêu một số kiến nghị cụ thể.

Đó là, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thành lập doanh nghiệp hay tham gia góp cổ phần đa số theo pháp luật Việt Nam thì coi là nhà đầu tư trong nước . Không có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước .

Kiến nghị thứ hai là phải xóa bỏ tư duy cứ ngành nghề kinh doanh có điều kiện là hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Cần phải hiểu rằng việc ban hành điều kiện kinh doanh hay điều kiện đầu tư là để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước chứ không phải là rào cản thu hút vốn và công nghệ từ nhà đầu tư nước ngoài, VAFI nhấn mạnh.

Kiến nghị tiếp theo là Thủ tướng Chính phủ nên ban hành một danh mục hạn chế nhà đầu tư nước ngoài (trong một văn bản ) theo nguyên tắc rất hạn chế ở một vài ngành nghề đặc biệt có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Liên quan đến quản lý doanh nghiệp nhà nước mà theo VAFI có nhiều yếu kém trong thời gian qua, VAFI cho rằng khái niệm doanh nghiệp nhà nước phải đổi mới, doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước, phải niêm yết chứng khoán, và thuộc danh mục ngành nghề mà nhà nước cần nắm giữ chi phối.

Chỉ còn ít loại hình doanh nghiệp nhà nước cần nhà nước nắm giữ 100% vốn, tất cả doanh nghiệp nhà nước khác và doanh nghiệp có cổ phần nhà nước không thuộc đối tượng trên thì phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết chứng khoán.

Tâm thư cũng phân tích lợi ích từ các kiến nghị nêu trên.

Theo VAFI, thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến nhất theo nguyên tắc "doanh nghiệp sinh ra ở đâu thì có quốc tịch ở đấy", coi nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư trong nước và không có sự phân biệt đối xử thì sẽ kích thích dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Gia tăng mạnh nguồn vốn công nghệ từ các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ kích thích mạnh đầu tư trong nước, từ đó kích thích thị trường chứng khoán phát triển lên một tầm cao mới. Việc sửa đổi chính sách này còn thu hút nhiều nhà đầu tư FDI nhỏ và vừa đầu tư vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện nay có nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài nên nhiều doanh nghiệp khó khăn trong thu hút nhà đầu tư chiến lược cũng như thu hút vốn. Đây chính là hạn chế mà thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng được việc hạn chế như trên chỉ thiệt cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước, VAFI phân tích.

Việc nhanh chóng thực hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và niêm yết chứng khoán, theo VAFI cũng sẽ có hàng trăm tỷ USD cho đầu tư phát triển, giảm gánh nặng vay nợ của ngân sách nhà nước.


Theo Nguyên Lê - VNEconomy

Comentários


New York Office
bottom of page