top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Định cư Canada: Chương trình Visa khởi nghiệp - Danh sách các tổ chức được cấp phép

Đã cập nhật: 20 thg 7, 2020

Để thành công trong việc nộp hồ sơ xin định cư theo diện Visa Khởi nghiệp, ý tưởng kinh doanh của bạn phải nhận được sự ủng hộ từ ít nhất một tổ chức được cấp phép được liệt kê bên dưới.


Các tổ chức được cấp phép là là một tổ chức kinh doanh đã được cấp phép đầu tư vào hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp có khả năng khởi nghiệp trong chương trình Visa khởi nghiệp.

Các tổ chức này sẽ lựa chọn xem xét ý tưởng kinh doanh nào. Mỗi tổ chức có quy trình tiếp nhận và tiêu chí đánh giá riêng. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu trực tiếp thuyết trình về kế hoạch kinh doanh của mình hoặc nộp bản kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Nếu một tổ chức quyết định xem xét ý tưởng kinh doanh của bạn, nó sẽ đánh giá tiềm năng và khả năng thành công của ý tưởng kinh doanh đó.


Nếu một tổ chức quyết định ủng hộ ý tưởng kinh doanh của bạn, nó sẽ gửi bạn một Thư ủng hộ.

Quỹ đầu tư mạo hiểm


Bạn phải được ít nhất một quỹ đầu tư trong danh sách này chấp nhận đầu tư tối thiểu 200.000 USD:

Nhóm các nhà đầu tư thiên thần


Bạn phải được một hoặc nhiều nhà đầu tư có liên quan đến các nhóm này đầu tư tối thiểu 75.000 USD:

Vườn ươm doanh nghiệp


Bạn phải được nhận vào một trong các chương trình sau:

Nguồn; canada.ca

Commenti


New York Office
bottom of page