Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Những câu hỏi thường gặp - Visa EB5

Đã cập nhật: 30 thg 8, 2020

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 ?

Được hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ trừ quyền bầu cử, ứng cử, quyền làm việc trong ngành chính trị.


Nhà đầu tư có thể đi về Việt Nam không ?

Luật không yêu cầu phải sống liên tục ở Mỹ, tuy nhiên mỗi năm nếu vắng mặt liên tục hơn 06 tháng thì phải xin « re-entry permit » trước khi ra khỏi Mỹ dài hạn để tránh khó khăn khi quay lại Mỹ. Người không thường xuyên ở Mỹ thì không nên đứng đương đơn chính.

Đối tượng đầu tư của chương trình EB-5?

Bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định

Việc phỏng vấn rớt Visa xin du lịch có ảnh hưởng đến việc xin Visa đầu tư EB-5 không?

Không, Visa du lịch và Visa định cư theo chương trình EB-5 là 02 Visa hoàn toàn độc lập.

Chương trình khu vực trung tâm EB5 thí điểm là gì?

Là chương trình đầu tư vào vùng chỉ định của chính phủ Mỹ với mục đích tạo ra việc làm cho người Mỹ. Song song đó, gia đình nhà đầu tư (vợ,chồng con dưới 21 tuổi) sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm như một công dân Mỹ.

Mỗi năm Chính phủ Mỹ cấp bao nhiêu Visa cho loại hình đầu tư EB-5?

10.000 Visa , 7.000 Visa cho chương trình đầu tư 01 triệu USD trực tiếp tạo 10 việc làm cho người Mỹ và 3.000 Visa vào vùng chỉ định.

Các dạng đầu tư theo chương trình EB-5?

a/ Làm chủ và quản lý kinh doanh của mình : Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có tôi thiểu 1 triệu USD và việc đầu tư này ít nhất tạo việc làm cho 10 người trong vòng 02 năm.

b/ Đầu tư vào vùng chỉ định : Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có tối thiểu 500.000 USD và nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp tạo việc làm cho 10 người trong vòng 02 năm. Việc đầu tư vào vùng chỉ định không bắt buộc nhà đầu tư phải hoạt động và quản lý công việc kinh doanh hoặc định cư tại vùng này.

Vốn đầu tư được yêu cầu tối thiểu để tham gia visa EB5 là bao nhiêu?

Khi đầu tư vào khu vực trung tâm, yêu cầu vốn tối thiểu là 500.000 đô nếu nhà đầu tư chọn một dự án tại một khu vực nông thôn hoặc khu vực mục tiêu việc làm (TEA), còn tất cả các dự án khác, yêu cầu về vốn là 1.000.000 đô.

Sự tham gia của những nhà đầu tư EB-5 vào chương trình khu vực trung tâm là gì?

Nhà đầu tư tham gia vào chương trình với tư cách là một cổ đông hữu hạn.

Nguồn tiền đầu tư như thế nào?

Nguồn tiền đầu tư phải hợp pháp, có thể là tiền thu được từ bán bất động sản, lợi nhuận kinh doanh, tặng cho, thừa kế…

Chuyển tiền đầu tư sang Mỹ bằng cách nào?

Bằng hình thức đầu tư ra nước ngoài.

Quy trình hoàn tất hồ sơ bao lâu để có greencard ?

Trung bình là 01 năm

Thời gian hoàn vốn bao lâu ?

Năm (05) hoặc sáu (06) năm tùy theo mỗi dự án.

Vấn đề khó khăn nhất cho chương trình đầu tư EB-5 là gì ?
Nhà đầu tư không chứng minh được nguồn tiền đầu tư hoặc cung cấp thông tin quá ít.
Có gì khác nhau về quyền lợi giữa người có thẻ xanh có điều kiện và người có thẻ xanh không điều kiện không?

Không, quyền lợi giống như nhau.

Nếu tôi muốn chuyển đến Hoa Kỳ và đầu tư vào dự án New York Proton, tôi có cần phải sống tại New York?

Không, nhà đầu tư có thể sống bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ.