top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Những câu hỏi thường gặp - Visa EB5

Đã cập nhật: 30 thg 8, 2020

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 ?

Được hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ trừ quyền bầu cử, ứng cử, quyền làm việc trong ngành chính trị.


Nhà đầu tư có thể đi về Việt Nam không ?

Luật không yêu cầu phải sống liên tục ở Mỹ, tuy nhiên mỗi năm nếu vắng mặt liên tục hơn 06 tháng thì phải xin « re-entry permit » trước khi ra khỏi Mỹ dài hạn để tránh khó khăn khi quay lại Mỹ. Người không thường xuyên ở Mỹ thì không nên đứng đương đơn chính.

Đối tượng đầu tư của chương trình EB-5?

Bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định

Việc phỏng vấn rớt Visa xin du lịch có ảnh hưởng đến việc xin Visa đầu tư EB-5 không?

Không, Visa du lịch và Visa định cư theo chương trình EB-5 là 02 Visa hoàn toàn độc lập.

Chương trình khu vực trung tâm EB5 thí điểm là gì?

Là chương trình đầu tư vào vùng chỉ định của chính phủ Mỹ với mục đích tạo ra việc làm cho người Mỹ. Song song đó, gia đình nhà đầu tư (vợ,chồng con dưới 21 tuổi) sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm như một công dân Mỹ.

Mỗi năm Chính phủ Mỹ cấp bao nhiêu Visa cho loại hình đầu tư EB-5?

10.000 Visa , 7.000 Visa cho chương trình đầu tư 01 triệu USD trực tiếp tạo 10 việc làm cho người Mỹ và 3.000 Visa vào vùng chỉ định.

Các dạng đầu tư theo chương trình EB-5?

a/ Làm chủ và quản lý kinh doanh của mình : Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có tôi thiểu 1 triệu USD và việc đầu tư này ít nhất tạo việc làm cho 10 người trong vòng 02 năm.

b/ Đầu tư vào vùng chỉ định : Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có tối thiểu 500.000 USD và nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp tạo việc làm cho 10 người trong vòng 02 năm. Việc đầu tư vào vùng chỉ định không bắt buộc nhà đầu tư phải hoạt động và quản lý công việc kinh doanh hoặc định cư tại vùng này.

Vốn đầu tư được yêu cầu tối thiểu để tham gia visa EB5 là bao nhiêu?

Khi đầu tư vào khu vực trung tâm, yêu cầu vốn tối thiểu là 500.000 đô nếu nhà đầu tư chọn một dự án tại một khu vực nông thôn hoặc khu vực mục tiêu việc làm (TEA), còn tất cả các dự án khác, yêu cầu về vốn là 1.000.000 đô.

Sự tham gia của những nhà đầu tư EB-5 vào chương trình khu vực trung tâm là gì?

Nhà đầu tư tham gia vào chương trình với tư cách là một cổ đông hữu hạn.

Nguồn tiền đầu tư như thế nào?

Nguồn tiền đầu tư phải hợp pháp, có thể là tiền thu được từ bán bất động sản, lợi nhuận kinh doanh, tặng cho, thừa kế…

Chuyển tiền đầu tư sang Mỹ bằng cách nào?

Bằng hình thức đầu tư ra nước ngoài.

Quy trình hoàn tất hồ sơ bao lâu để có greencard ?

Trung bình là 01 năm

Thời gian hoàn vốn bao lâu ?

Năm (05) hoặc sáu (06) năm tùy theo mỗi dự án.

Vấn đề khó khăn nhất cho chương trình đầu tư EB-5 là gì ?
Nhà đầu tư không chứng minh được nguồn tiền đầu tư hoặc cung cấp thông tin quá ít.
Có gì khác nhau về quyền lợi giữa người có thẻ xanh có điều kiện và người có thẻ xanh không điều kiện không?

Không, quyền lợi giống như nhau.

Nếu tôi muốn chuyển đến Hoa Kỳ và đầu tư vào dự án New York Proton, tôi có cần phải sống tại New York?

Không, nhà đầu tư có thể sống bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ.

Nếu hồ sơ đầu tư không được USCIS chấp thuận, số tiền đầu tư sẽ giải quyết như thế nào?

Phía dự án sẽ chuyển trả cho nhà đầu tư 100%.

Sở Di Trú Mỹ (USCIS) là gì?

USCIS là một bộ phận của Bộ An Ninh Quốc Nội. USCIS là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cho việc thực hiện luật di trú và nhập quốc tịch, các quy tắc và các quy định, chức năng và chính sách trong việc cung cấp các dịch vụ.

Tôi có thể tìm thấy bản sao của các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan để nghiên cứu?

Vui lòng tham chiếu tại trang web Sở Di Trú Mỹ (www.uscis.gov).

Tôi có cần luật sư di trú riêng của mình để chuẩn bị và nộp hồ sơ đầu tư định cư (I-526 và I-829)?

Không, mỗi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào dự án EB-5 sẽ thỏa thuận đại diện riêng biệt với một luật sư di trú mà họ chọn hoặc với một luật sư đề cử bởi dự án.

Quy trình xử lý hồ sơ là gì?

Các nhà đầu tư nước ngoài phải hoàn thành ba giai đoạn của quy trình hồ sơ để trở thành thường trú dân Mỹ Bước 1: Để đạt được hồ sơ đầu tư định cư, các nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ I-526 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ (USCIS) cùng với những chứng từ chứng minh rằng việc đầu tư đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB5. Bước 2: Nếu nhà đầu tư nước ngoài đang cư trú tại Mỹ và đã nhận được chấp thuận hồ sơ I-526, họ có thể đạt thường trú dân có điều kiện bằng cách nộp hồ sơ I-485 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ. Nếu cư trú bên ngoài nước Mỹ, các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp đơn xin visa định cư tại một lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Bước 3: Trong thời gian 90 ngày trước khi hết hạn của thời gian có điều kiện, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xóa bỏ điều kiện mẫu I-829 hoàn chỉnh đến Sở Di Trú Mỹ . Trong hồ sơ này, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh rằng đầu tư được duy trì trong thời gian hai năm đầu có điều kiện, và phải tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ. Sau khi hồ sơ I-829 được phê duyệt, điều kiện của thẻ xanh được gỡ bỏ và trạng thái thường trú dân chính thức được cấp cho nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình của nhà đầu tư dưới 21 năm tuổi.

Những thông tin và chứng từ nào được yêu cầu?

 Chứng từ xác định nhân thân của nhà đầu tư và các thành viên đi kèm. - Nguồn tiền đầu tư: Tiền đầu tư phải đến từ một nguồn hợp pháp. Nguồn tiền hợp pháp bao gồm: lợi nhuận từ việc bán tài sản, cổ phiếu hoặc trái phiếu, lợi nhuận kinh doanh, giao dịch kinh doanh, quà tặng, thừa kế.

Sự khác biệt giữa thẻ xanh "điều kiện" và "vĩnh viễn" là gì?

Theo quy định, nhà đầu tư được phê duyệt visa định cư EB5 sẽ nhận được thẻ xanh "có điều kiện", được cấp lại sau hai năm, phụ thuộc vào tình trạng gỡ bỏ điều kiện. Nói cách khác, hai thẻ xanh cung cấp các quyền và đặc quyền như nhau. Thẻ xanh có điều kiện là thẻ xanh tạm thời có giá trị hai năm. Một năm và chín tháng sau khi được cấp, nhà đầu tư có ba tháng để nộp hồ sơ đến USCIS xác minh rằng tất cả nguồn tiền đã được đầu tư và tạo ra việc làm. Khi điều kiện được gỡ bỏ, hiện trạng thường trú dân được ban hành và thẻ xanh vĩnh viễn được cấp.

Nếu đơn I-526 của tôi được chấp thuận bởi USCIS, mục đích của yêu cầu và phỏng vấn từ phía lãnh sự quán là gì và khi nào thì tôi nhận được "thẻ xanh"?

(A) Nếu nhà đầu tư cư trú bên ngoài nước Mỹ, họ phải chờ thông báo từ Lãnh sự quán Mỹ tại nước sở tại để chuẩn bị chứng từ cho cuộc phỏng vấn xin visa. Mục đích của thủ tục này là để đảm bảo rằng nhà đầu tư và gia đình của mình trải qua kiểm tra y tế, cảnh sát, an ninh và lịch sử di trú trước khi visa thường trú có điều kiện được cấp. Tại cuộc phỏng vấn, các viên chức lãnh sự có thể giải quyết những vấn đề này và thông tin được in trên hồ sơ I-526, bao gồm cả việc yêu cầu nhà đầu tư tóm tắt bản chất của việc đầu tư định cư của mình.

(B) Nếu nhà đầu tư ở tại Mỹ, họ có thể nộp hồ sơ I-485, cùng với các chứng từ đi kèm, hồ sơ có thể được nộp tại văn phòng thích hợp của USCIS.

Con tôi đang du học tại Mỹ với Visa F1, gia đình tôi tham gia đầu tư theo chương trình EB5, khi hồ sơ được Sở Di Trú Mỹ chấp thuận, con tôi có phải về VN phỏng vấn cùng gia đình không?

Không, luật sư tại Mỹ sẽ chuyển đổi loại hình Visa cho du học sinh tại Mỹ.

Tôi có thể nộp lại hồ sơ nếu tôi bị từ chối trong quá khứ bởi USCIS đối với những hồ sơ L-1, E-2, B, hoặc visa khác?

Sự từ chối trong quá khứ không có nghĩa loại trừ nhà đầu tư, trừ khi những lý do liên quan đến gian lận định cư hoặc lý do khác của việc không được chấp thuận hay khả năng di dời. Những vấn đề lịch sử định cư Mỹ, y tế, tội phạm nên được khai báo với hợp doanh hữu hạn và luật sư tư vấn trước khi nộp hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, thành viên trong gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau được không?

Các thành viên trong gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau. Tại quốc gia mà gia đình xuất thân sẽ là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn nhất. Thường thì có thành viên trong gia đình sống ở một quốc gia khác, chẳng hạn như một du học sinh theo học trường trung học tại Mỹ không cần trở về nước mà có thể điều chỉnh hồ sơ tại văn phòng địa hạt của USCIS.

Ai nhận được thường trú dân (thẻ xanh)?

Vợ, chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Con nuôi cũng có thể đi kèm với gia đình. Ngay khi được duyệt, nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện bằng thư đường bưu điện.

Tôi có phải cần đủ sức khoẻ?

Có, bạn phải nộp và thông qua một cuộc kiểm tra sức khỏe y tế, như là một phần yêu cầu của lãnh sự quán Mỹ trước khi visa EB5 có điều kiện được cấp.

Kinh nghiệm kinh doanh hay giáo dục có phải là yêu cầu hay không?

Không, nhà đầu tư không cần bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh trước đó hay phải chứng minh học vấn tối thiểu của mình. Yêu cầu duy nhất là bạn có vốn đầu tư đạt yêu cầu bởi phía dự án, và chứng minh được nguồn gốc tiền đầu tư là hợp pháp.

Tôi có cần phải biết tiếng Anh để trở thành một thường trú dân của Mỹ?

Không, đây không phải là một yêu cầu.

Lãi suất của hợp doanh hữu hạn được bảo vệ như thế nào?

Giấy chứng nhận hợp doanh hữu hạn phải được đăng ký với chính quyền Bang New York một cách công khai. Thỏa thuận hợp doanh hữu hạn liệt kê rõ tên và phần trăm lợi nhuận của các đối tác hữu hạn. Các chứng thư cho các tài sản đầu tư được giữ dưới tên của hợp doanh hữu hạn. Chứng thư cũng nên được công khai. Điều này có nghĩa là tài sản không thể được bán, thế chấp hoặc bị thay đổi mà không cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hợp doanh hữu hạn. NYPRC chỉ làm việc với những dự án và đối tác EB5 kinh nghiệm và uy tín. Chúng tôi cá nhân hóa việc cung cấp sự thẩm định nghiêm ngặt cho từng doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với các dự án hoặc doanh nghiệp EB5 để lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính một cách tích cực và thực tế và chúng tôi đảm bảo việc đầu tư EB-5 của chúng tôi cùng với đối tác song hành cho sự an toàn của nhà đầu tư. Chúng tôi đã duy trì một thành tích đặc biệt cho các nhà đầu tư của chúng tôi và sự an toàn cho những khách hàng uy tín.

Đầu tư của tôi có được đảm bảo không?

Không, luật pháp yêu cầu đầu tư phải có “rủi ro “mà không có bảo đảm hoặc quyền cứu xét.

Những rủi ro của tôi là gì?

Cũng như trong bất kỳ sự đầu tư nào, luôn có rủi ro thiệt hại hoàn toàn. Theo quy định Mỹ, tất cả các nguồn đầu tư phải có rủi ro. Tất cả nhà đầu tư được cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ cho phép xác minh độc lập những thông tin trong bản cáo bạch đầu tư.

Tôi có nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của mình trước khi đầu tư?

Vâng. NYPRC kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính của mình để được tư vấn đầu tư thông qua chương trình này.

Tại sao tôi phải đầu tư trước khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh của tôi?

Những công ty đầu tư và khu vực trung tâm chỉ định chấp nhận nhà đầu tư EB5 bằng cách gửi tiền trong tài khoản treo chờ hồ sơ I-526 được chấp thuận. Nguồn đầu tư chỉ được chuyển khoản ngay khi hồ sơ được chấp thuận trừ phi có sự thoả thuận trong bản ghi nhớ.

Có thể dùng tiền cho tặng từ cha mẹ, thân nhân hoặc kinh doanh sử dụng cho việc đầu tư EB5?

Có, miễn rằng các loại thuế, quà tặng áp dụng được thanh toán.

Nhiều nhà đầu tư có thể kết hợp vốn đầu tư của họ thông qua hợp doanh hữu hạn?

Các quy định đặc biệt cho phép tổng hợp nguồn đầu tư của nhiều nhà đầu tư để thiết lập một hợp doanh hữu hạn đủ để đánh giá tất cả các nhà đầu tư tham gia. Yêu cầu duy nhất là mỗi nhà đầu tư cá nhân phải hội đủ điều kiện tối thiểu yêu cầu về vốn rủi ro và yêu cầu tạo việc làm mới.

Có vấn đề nào khác đã xảy ra trong các trường hợp về EB-5?

Vấn đề phổ biến nhất là không đủ chứng từ chứng minh nguồn tiền đầu tư. Nhiều người cung cấp quá ít thông tin chỉ đến khi được yêu cầu cung cấp cung cấp thêm thông tin. Cung cấp nhiều thông tin thì tốt hơn là cung cấp quá ít thông tin. Trong thời đại cảnh báo khủng bố, và nghi ngờ về hoạt động rửa tiền, các chuyên viên USCIS luôn đòi hỏi chứng từ nguồn tiền một cách hợp pháp.

Tôi có tham quan dự án được không?

Chắc chắn! NYPRC đã sắp xếp nhiều chuyến thăm cho các nhà đầu tư quan tâm. Chúng tôi hoan nghênh chào đón các bạn, gặp gỡ nhân viên của chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi ở New York và tour tham quan những dự án EB5 mới nhất.

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là gì?

Những qui định của chương trình EB-5 và nguyên tắc của USCIS yêu cầu tất cả các đầu tư về EB-5 là "rủi ro". Như đã nêu trong bản ghi nhớ bảo mật, từng khoản đầu tư cụ thể gắn liền với rủi ro liên quan. Chúng tôi tin rằng dự án của chúng tôi sẽ đạt được những kết quả khả quan hoặc vượt xa những khu vực trung tâm khác.

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 ?

Được hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ trừ quyền bầu cử, ứng cử, quyền làm việc trong ngành chính trị.

Visa EB-5 là gì?

Visa EB-5 thường được gọi là Thẻ xanh định cư (Green Card) cho nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình (vợ/chồng, con dưới 21 tuổi) sẽ sinh sống ở Mỹ như một công dân thường trú.

Đối tượng đầu tư của chương trình EB-5?

Bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định.

Chương trình khu vực trung tâm EB5 thí điểm là gì?

Là chương trình đầu tư vào vùng chỉ định của chính phủ Mỹ với mục đích tạo ra việc làm cho người Mỹ. Song song đó gia đình nhà đầu tư (vợ,chồng con dưới 21 tuổi) sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm như một công dân Mỹ.

Vốn đầu tư được yêu cầu tối thiểu để tham gia visa EB5 là bao nhiêu?

Khi đầu tư vào khu vực trung tâm, yêu cầu vốn tối thiểu là 500.000 đô nếu nhà đầu tư chọn một dự án tại một khu vực nông thôn hoặc khu vực mục tiêu việc làm (TEA), còn tất cả các dự án khác, yêu cầu về vốn là 1.000.000 đô.

Sở Di Trú Mỹ (USCIS) là gì?

USCIS là một bộ phận của Bộ An Ninh Quốc Nội. USCIS là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cho việc thực hiện luật di trú và nhập tịch, các quy tắc và các quy định, chức năng và chính sách trong việc cung cấp các dịch vụ.

Comments


New York Office
bottom of page