top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Di trú - Síp (Cyprus) cải tổ chương trình Golden Visa

Cùng với sự chấm dứt của chương trình Đầu tư Nhận quyền công dân gây nhiều tranh cãi, Síp (Cyprus) đã cải tổ chương tình Đầu tư Định cư của mình nhằm tăng tính cạnh tranh với các điểm đến đầu tư hấp dẫn khác như Bồ Đào Nha và Hy Lạp (Greece).

Ảnh mang tính minh họa

Điều kiện tham gia chương trình Golden Visa của Síp (Cyprus)

Nhằm hội đủ điều kiện được thường trú theo lộ trình nhanh tại Síp, người nộp hồ sơ phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

  • Đầu tư €300,000 (chưa bao gồm VAT) trở lên vào tối đa 02 bất động sản dân cư tại Síp. Bất động sản dân cư phải được mua trực tiếp từ chủ đầu tư/đơn vị phát triển BĐS.

  • Đầu tư €300,000 vào bất động sản không phải dân cư. Đối với loại bất động sản này, không bắt buộc nhà đầu tư mua trực tiếp từ chủ đầu tư/đơn vị phát triển.

  • Đầu tư €300,000 vào một doanh nghiệp có sử dụng ít nhất 05 lao động. Doanh nghiệp này phải được đăng ký tại Síp, có sự hiện diện thực tế tại quốc gia này và phải có trụ sở và hoạt động tại Síp.

  • Đầu tư €300,000 vào đơn vị quỹ của Tổ chức đầu tư Tập thể Síp (loại AIF, AIFLNP, RAIF)

Síp đã loại bỏ một yêu cầu là tạo một khoản tiền gửi và gửi tiền vào một ngân hàng của Síp trong thời hạn ba năm. Người nộp hồ sơ xin Golden Visa chỉ phải lựa chọn giữa bất động sản và đầu tư cổ phần tại Síp. Các khoản đầu tư phải được thực hiện từ các nguồn vốn từ nước ngoài vào Síp. Người nộp hồ sơ không được phép vay từ bên trong Síp để hỗ trợ kinh phí cho khoản đầu tư.


Khoản đầu tư này giúp người nộp hồ sơ, vợ / chồng của anh ấy / cô ấy, con cái phụ thuộc và cha mẹ phụ thuộc có thể đủ điều kiện định cư tại Síp. Con cái không phụ thuộc sẽ được xem như một hồ sơ riêng. Người nộp hồ sơ phải đầu tư thêm €300.000 cho mỗi người con cái không phụ thuộc được thêm vào hồ sơ đăng ký.


Các khoản đầu tư phải được thực hiện đầy đủ trước khi nộp hồ sơ xin Golden Visa Síp. Những nhà đầu tư vào bất động sản phải đầu tư ít nhất €200.000 trước khi nộp hồ sơ.


Nếu nhà đầu tư thanh lý (bán lại) các tài sản đầu tư của mình, nhà đầu tư phải đầu tư một số tiền tương tự hoặc cao hơn vào một khoản đầu tư đủ điều kiện khác để duy trì quyền thường trú tại Síp.


Yêu cầu về thu nhập mỗi năm

Người nộp hồ sơ (đương đơn chính) phải có thu nhập mỗi năm từ €30.000 trở lên. Nếu thêm vợ / chồng và / hoặc con cái phụ thuộc, thì yêu cầu thu nhập hàng năm sẽ tăng thêm € 5.000 cho mỗi người phụ thuộc. Ngoài ra, nếu trong hồ sơ có cha mẹ phụ thuộc của đương đơn hoặc người phối ngẫu, yêu cầu thu nhập mỗi năm sẽ tăng lên thêm €8.000 nữa.


Yêu cầu hiện diện tại Síp (Cyprus)

Đương đơn không cần định cư tại Síp. Tuy nhiên, họ không thể dành toàn bộ tổng thời gian tích lũy hơn hai năm bên ngoài Síp trong suốt thời hạn hiệu lực của visa. Người nộp hồ sơ sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập quốc tịch Síp sau bảy năm thường trú.


Golden Visa của Síp và những người Định cư theo diện đầu tư

Việc chấm dứt chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch Síp (CIP) là tiêu cực nhưng bản thân chương trình CIP vốn gây tranh cãi đã gặp nhiều vấn đề vì sự không chắc chắn. Chương trình Golden Visa của Síp không trực tiếp cấp quyền công dân nhưng nó cung cấp một lộ trình dễ dàng để định cư tại Liên minh Châu Âu.


Chương trình này có chi phí thấp hơn chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha (Portugal) nhưng vẫn cao hơn chương trình Thường trú nhân Hy Lạp (Greece).


Lựa chọn đăng ký nhập quốc tịch Síp sau bảy năm có nghĩa là con đường trở thành công dân EU vẫn mở cho các nhà đầu tư giàu có đang tìm kiếm những lợi ích và lợi thế của quốc tịch EU cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Theo: investmentimmigration.com

Comments


New York Office
bottom of page