top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Di trú Canada: Chúng ta có thể mong đợi gì sau cuộc bầu cử vào ngày 20 tháng 9?

Phân tích: Các cuộc bầu cử gần đây vào năm 2015 và 2019 cung cấp cho chúng tôi một ý tưởng về những phát triển nhập cư mà chúng tôi có thể mong đợi trong những tháng tới.

Toronto - Canada

Cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sẽ định hình hệ thống nhập cư của Canada trong tối đa bốn năm tới.


Kết quả bầu cử là sự kiện quan trọng nhất trong hệ thống nhập cư của Canada vì chính phủ liên bang chịu trách nhiệm phần lớn về các chính sách ảnh hưởng đến hệ thống. Hiến pháp phác thảo nhập cư là một khu vực có thẩm quyền liên bang-tỉnh, với chính phủ liên bang có tiếng nói cuối cùng. Trên thực tế, trong khi các tỉnh và vùng lãnh thổ trên khắp Canada rất tích cực trong việc tuyển dụng và giải quyết những người mới đến, chính phủ liên bang, cụ thể là Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) có quyền kiểm soát lớn nhất đối với các chính sách nhập cư của quốc gia. Ví dụ, IRCC xác định mức nhập cư quốc gia cũng như phân bổ cho từng tỉnh, thời gian xử lý và là nhà tài trợ lớn nhất cho đến nay của các dịch vụ định cư và hội nhập Settlement and integration services được cung cấp trên toàn quốc.


IRCC nhận được sự chỉ đạo của mình từ đảng chính trị thành lập chính phủ sau mỗi cuộc bầu cử liên bang. Do đó, đảng lãnh đạo đất nước sau ngày 20 tháng 9 sẽ để lại ấn tượng lâu dài lasting impression về hệ thống nhập cư. Sau đây là tổng quan về những gì bạn có thể mong đợi và dựa trên các sự kiện sau các cuộc bầu cử liên bang năm 2015 và 2019.


Từ nay đến khi chính phủ mới có hiệu lực, IRCC và các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm nhập cư hiện có của họ. Điều này có nghĩa là Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP) Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) và các luồng nhập cư khác sẽ tiếp tục hoạt động. Hơn nữa, IRCC sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ và tiến hành các lĩnh vực hoạt động khác. Điều thường không xảy ra trong khoảng thời gian bầu cử liên bang là việc thực hiện các chính sách và chương trình mới. Thay vào đó, IRCC chờ đợi chính phủ mới nắm quyền và cung cấp cho cơ quan này hướng dẫn chính sách.


Sau cuộc bầu cử, đảng cầm quyền sẽ cần một thời gian, thường là 1-2 tháng, trước khi họ xác định các thành viên nội các và các cuộc hẹn quan trọng khác. Quá trình chuyển đổi sau đó xảy ra và họ bắt đầu quản lý chính phủ liên bang. Trong khoảng thời gian này, Thủ tướng sẽ cung cấp cho mỗi bộ trưởng một lá thư ủy nhiệm (mandate letter.) Thư ủy nhiệm sẽ phác thảo những chính sách ưu tiên nào mà mỗi bộ trưởng, bao gồm cả bộ trưởng nhập cư, đang được Thủ tướng yêu cầu thực hiện trong thời gian chính phủ mới tại vị. Thư ủy nhiệm của Bộ trưởng Di trú sẽ định hình các ưu tiên của IRCC, và lần lượt, có tác động đến các tỉnh, vùng lãnh thổ và toàn bộ hệ thống nhập cư.


Năm 2019, cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 10, nội các được công bố vào tháng 11, và sau đó các thư ủy nhiệm được phát hành sau kỳ nghỉ đông vào tháng 1 năm 2020.

Năm 2015, cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 10, nội các được giới thiệu vào tháng 11 và các thư ủy nhiệm cũng được công khai vào tháng 11.


Lần này, chúng ta nên có nội các và chính phủ mới muộn nhất là vào tháng 11. Có khả năng chính phủ mới sẽ có thời gian trước kỳ nghỉ đông vào tháng 12 để bắt đầu triển khai các chính sách của họ và cũng tiết lộ các thư ủy nhiệm mới. Điều quan trọng cần lưu ý là đảng Tự do là đảng cầm quyền hiện tại và Marco Mendicino là Bộ trưởng Nhập cư liên bang. Nếu đảng Tự do giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử khác, hoàn toàn có khả năng Mendicino sẽ vẫn là Bộ trưởng Nhập cư và các ưu tiên có trong các lá thư nhiệm vụ hiện tại của ông sẽ được chuyển sang nhiệm vụ mới.


Sau khi tiết lộ bộ trưởng nhập cư và thư ủy nhiệm cho IRCC, sự kiện hệ thống nhập cư lớn tiếp theo sẽ được đặt lên bàn của Kế hoạch cấp nhập cư 2022-2024. 2022-2024 Immigration Levels Plan. Kế hoạch các cấp độ phác thảo số lượng người nhập cư mà IRCC sẽ tìm cách chào đón mỗi năm, hạng mục nào sẽ tìm cách chào đón những người mới đến và phân bổ những người mới đến mà kế hoạch đang cung cấp cho từng tỉnh và lãnh thổ. Thông báo này thường diễn ra vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, nhưng nó bị trì hoãn vài tháng trong những năm mà cuộc bầu cử diễn ra. Sau cuộc bầu cử năm 2015 và 2019, thông báo kế hoạch cấp đã diễn ra trong quý đầu tiên của năm mới. Sau cuộc bầu cử tháng 9 này, chúng ta sẽ có kế hoạch cấp mới muộn nhất là vào tháng 3 năm 2022, tuy nhiên bản thân thông báo chỉ đơn giản là sự tiếp nối của những nỗ lực liên tục để chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới đến Canada mỗi năm.


Chúng ta có thể mong đợi Ngân sách 2022 sẽ được phát hành cùng thời điểm với thông báo kế hoạch cấp . Trong số các chức năng của nó , ngân sách phác thảo những gì chính phủ liên bang dự định chi tiền cho. Đôi khi nó chứa các thông báo chính sách mới ảnh hưởng đến hệ thống nhập cư. Ví dụ, đầu năm nay, Ngân sách 2021 lưu ý rằng chính phủ liên bang có kế hoạch chi gần 430 triệu đô la để cập nhật cơ sở hạ tầng CNTT của mình để cải thiện việc xử lý đơn đăng ký cho hệ thống nhập cư.


Dần dần hơn năm 2022, chúng ta sẽ thấy chính phủ mới đạt được bước tiến của mình và đưa ra các chính sách và chương trình nhập cư mới. Bất kể kết quả vào ngày 20 tháng 9, chúng ta nên mong đợi IRCC và các tỉnh và vùng lãnh thổ tiếp tục mời những người nhập cư mới và xử lý đơn đăng ký. Điều gì có thể thay đổi là các lĩnh vực của hệ thống nhập cư mà họ chọn tập trung vào, một lần nữa, sẽ bị ảnh hưởng bởi định hướng chính trị của chính phủ mới.


BeInvestor Dịch

Commentaires


New York Office
bottom of page