top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Di trú: Đảo quốc Curacao - trực thuộc Hà Lan - cải tiến chương trình Định cư dành cho Nhà đầu tư

Chương trình Giấy phép dành cho Nhà đầu tư Curaçao đã mở ra một cánh cổng mới cho các cá nhân có giá trị ròng cao có được giấy phép cư trú và khả năng nộp đơn xin nhập quốc tịch Hà Lan sau 5 năm.

Một góc đảo quốc Curacao

Curacao - một đảo quốc Caribe trực thuộc Vương quốc Hà Lan - đã cải tiến Chương trình Giấy phép cư trú dành cho Nhà đầu tư (Curacao Investor Permit Program - CIPP): một lựa chọn sáng tạo cho các cá nhân có giá trị ròng cao và gia đình của họ. Nằm ở Caribê, phía bắc Venezuela, Curaçao đã giành được vị thế của một quốc gia tự trị trong Vương quốc Hà Lan, vào năm 2010.


Chính phủ Curacao đang cải thiện Chương trình Giấy phép Nhà đầu tư (CIPP), vốn được giới thiệu lần đầu vào năm 2014. Chương trình CIPP đang có một sự thay đổi và các lựa chọn đầu tư mới với sự giúp đỡ của các tổ chức tư nhân.


Để tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế địa phương, người nộp đơn / nhà đầu tư có thể:

  • mua bất động sản (dân cư hoặc thương mại);

  • mua lại một doanh nghiệp địa phương; hoặc

  • đầu tư vào chứng khoán được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Caribe của Hà Lan (DCSX)

theo các quy định cụ thể.


Ông René Römer, Giám đốc Thương mại Cấp cao tại Sở giao dịch Chứng khoán Caribe Hà Lan (DCSX) cho biết: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi các công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Caribe Hà Lan (DCSX) được bổ sung như một khoản đầu tư giúp nhà đầu tư đủ điều kiện nộp hồ sơ vào chương trình."


Nhà đầu tư có thể lựa chọn 3 loại giấy phép khác nhau:

  1. Giấy phép cư trú có thời hạn 3 năm, được phép gia hạn khi đầu tư tối thiểu 280.000 USD

  2. Giấy phép cư trú có thời hạn 5 năm, được phép gia hạn khi đầu tư tối thiểu 425.000 USD

  3. Giấy phép định cư vô thời hạn khi đầu tư tối thiểu 850.000 USD

Comments


New York Office
bottom of page