top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chính phủ Hy Lạp (Greece) và Amazon Web Service ký Tuyên bố chiến lược thành lập trung tâm vũ trụ

Bộ Quản trị Kỹ thuật số Hellenic của Hy Lạp, Bộ Phát triển và Đầu tư và Amazon Web Service (AWS) đã ký Tuyên bố về Ý định Chiến lược sẽ thúc đẩy việc thành lập một trung tâm Không gian, bền vững, cạnh tranh và sáng tạo ở Hy Lạp như một phần quan trọng trong các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước.

Amazon sẽ giúp nâng cấp chương trình không gian Hy Lạp

Với cương vị một thành viên lâu năm của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Không gian Hellenic, Hy Lạp đang sáng tạo phát triển các năng lực mới trong các lĩnh vực Quan sát Trái đất, viễn thông, công nghệ hàng không vũ trụ và giáo dục.


Thỏa thuận cách các Bộ của Hy Lạp và AWS sẽ hợp tác trong các sáng kiến kinh tế và công nghệ cụ thể để cung cấp khả năng cho các khách hàng từ chính phủ và thương mại không gian, những người đang chuyển đổi ngành viễn thông và vũ trụ quốc gia của Hy Lạp.

Các sáng kiến này bao gồm:

Hợp tác Không gian giữa Hy Lạp & AWS về Kinh tế & Phát triển (G / ASCEnD). Thông qua sáng kiến này, các Bộ của Hy Lạp và AWS sẽ làm việc cùng nhau để thúc đẩy nền kinh tế Không gian Hellenic bằng cách tập trung vào các chương trình hỗ trợ tăng trưởng, giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm của các chuyên gia trong cộng đồng hàng không vũ trụ Hy Lạp.


Ví dụ: AWS sẽ hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp Không gian Hy Lạp bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào AWS Activate, làm việc với hàng trăm vườn ươm, nhà đầu tư thiên thần và các công ty đầu tư mạo hiểm trên toàn thế giới để cung cấp cho các công ty khởi nghiệp các khoản tín dụng AWS miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tài nguyên và hơn thế nữa. Trong lĩnh vực tiếp cận giáo dục, AWS cung cấp cho các tổ chức nghiên cứu ở Hy Lạp quyền truy cập vào chương trình giảng dạy điện toán đám mây miễn phí. Là một phần của các sáng kiến giáo dục này, AWS sẽ cung cấp cho các chuyên gia trong ngành Vũ trụ quyền truy cập vào CloudU, một chương trình học tập linh hoạt, mang tính cộng đồng dành cho phụ nữ, cũng như Con đường sự nghiệp trên đám mây của chương trình AWS Educate, hướng tới các chuyên gia trẻ. Sáng kiến cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào hơn 500 khóa học miễn phí, theo yêu cầu, phòng thí nghiệm tương tác và các buổi đào tạo ảo thông qua Trung tâm Đào tạo và Chứng nhận AWS.


Chương trình tài trợ dữ liệu mở AWS

Thông qua chương trình này, các tổ chức và chuyên gia dữ liệu không gian Hy Lạp có thể truy cập, cộng tác và lưu trữ dữ liệu và tài nguyên đủ điều kiện liên quan đến Không gian trên Cơ quan đăng ký dữ liệu mở trên AWS.


Tuyên bố về ý định chiến lược là bước mới nhất trong hoạt động đầu tư của AWS vào Hy Lạp. Đầu năm nay, AWS đã mở văn phòng đầu tiên tại thủ đô Athens và vào năm 2020, AWS đã khai trương Amazon CloudFront tại Athens, cung cấp cho tất cả các tổ chức trong nước khả năng phân phối nội dung nhanh hơn và bổ sung tính năng bảo vệ an ninh mạng. Cùng năm, AWS đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Quản trị Kỹ thuật số để hợp tác chặt chẽ với chính quyền nhằm hiện đại hóa các dịch vụ của chính phủ trong nước và hỗ trợ lực lượng lao động đám mây sẵn sàng thông qua giáo dục về kỹ năng kỹ thuật số cho các thế hệ tương lai nhằm thúc đẩy khả năng hỗ trợ đám mây cho các doanh nghiệp trong nước.


“Chúng tôi rất mong được hợp tác chặt chẽ với các Bộ về những sáng kiến này, được thiết kế để hỗ trợ sự tập trung liên tục của đất nước vào đổi mới trong lĩnh vực hàng không và công nghệ”. Cameron Brooks, Giám đốc Khu vực Công, Châu Âu, tại AWS, cho biết: "Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên cam kết hiện có của chúng tôi trong việc hỗ trợ nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển của Hy Lạp.”


Comments


New York Office
bottom of page