top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Bản ghi nhớ gửi Quốc hội: Hãy cho EB-5 2.0 chạy thử nghiệm kéo dài hai năm

Quốc hội, hoàn toàn vô tình, đã tạo cơ hội cho việc chạy thử nghiệm chương trình EB-5 ( nhà đầu tư nhập cư) đã được sửa đổi. Hãy gọi nó là EB-5 2.0.

Visa EB5 - Dành cho Nhà đầu tư mang nhiều cơ hội và cũng gây ồn ào trong những năm qua

Thượng viện đã làm như vậy một cách hiệu quả vào tháng 6, khi họ không bỏ phiếu để ủy quyền lại trung tâm khu vực gây tranh cãi của chương trình, trong đó những người trung gian có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tổng hợp (và đôi khi lấy cắp) tiền của nhà đầu tư nước ngoài. Nó được thay thế cho phần khác của chương trình, trong đó các nhà đầu tư-quản lý cá nhân có thể điều hành doanh nghiệp của riêng họ, sử dụng tiền của chính họ. Đây được gọi là các khoản đầu tư trực tiếp vào thương mại.


Đề nghị của tôi với Quốc hội là: Đừng hồi sinh phần trung tâm khu vực, dễ bị tai tiếng của EB-5 trong ít nhất hai năm để chúng tôi có thể cho phần kia cơ hội thành công hay thất bại. Nếu cách duy nhất mà những người đầu tư nước ngoài có thể đến Mỹ thông qua đầu tư là bắt đầu (hoặc mua) một công việc kinh doanh của riêng họ, chúng ta có thể nhận được một loạt kết quả hoàn toàn khác so với những gì chúng ta đã thấy trong chương trình EB-5 trước đây, khoảng 95% đã tham gia vào các khoản đầu tư gộp rủi ro hơn.


Đề xuất sẽ được chào đón bằng sự giận dữ bởi số lượng các nhà điều hành trung tâm khu vực hiện đang giảm dần, hầu như tất cả là công dân Hoa Kỳ, nhưng nó có thể tốt hơn nhiều cho quốc gia này và cho cá nhân người nước ngoài chắc chắn số lượng tham nhũng và ăn cắp tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm đi.


Theo quan điểm của CIS, EB-5 2.0, có nhiều ưu điểm hơn so với chương trình trước đó:

  • Chương trình này có khả năng nhỏ hơn chương trình cũ;

  • Các yêu cầu tạo việc làm khó hơn nhiều: Mỗi dự án mới phải tạo ra ít nhất 10 công việc trực tiếp; chương trình cũ cho phép các nhà kinh tế ước tính số lượng việc làm cả trực tiếp và gián tiếp; và

  • Nhà đầu tư nước ngoài sẽ ở một vị trí tốt hơn nhiều để bảo vệ các khoản đầu tư của họ, vì sẽ không có các công ty trung gian.

Để biết thêm về những lợi thế và bất lợi của đầu tư trực tiếp, hãy xem bài viết này của người trong ngành Kurt Reuss. Bài viết được viết trước quyết định của tòa án liên bang vào tháng Sáu.


Chương trình EB-5 cho phép những người nước ngoài đã đầu tư quy mô phù hợp để thu thập một bộ thẻ xanh quy mô gia đình; mức đầu tư tối thiểu đã thay đổi từ 500.000 đô la đến 900.000 đô la đến 500.000 đô la một lần nữa, sau những thay đổi về quy định và quyết định của tòa án. Như chúng tôi đã lưu ý vài ngày trước, đã có sự gia tăng về thị thực được cấp ở Trung Quốc cho chương trình đầu tư trực tiếp khi dữ liệu của tháng 7 được so sánh với dữ liệu của tháng 6, trong khi gần như bị xóa sổ các thị thực liên quan đến đầu tư gộp.


Quốc hội đã vô tình tạo ra một thử nghiệm với một chương trình dành 10.000 thị thực mỗi năm cho các nhà đầu tư / quản lý nhập cư. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.


Bài viết của David North


BeInvestor Dịch

Comments


New York Office
bottom of page