top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

BĐS Anh (UK) - Gía Nhà Mới Tăng 272% Tính Từ Đầu Của Thiên Niên Kỷ

Gía nhà mới bùng nổ hơn bao giờ hết.

Với việc trung bình chủ nhà thường giữ tài sản của họ trong 21 năm, nghiên cứu mới nêu lên cách thị trường nhà mới đã vượt trội hơn so với các thị trường nhà khác, cả về tăng trưởng giá và phí bảo hiểm kể từ đầu thiên niên kỷ.

Công ty quản lý bất động sản Warwick Estates đã phân tích giá nhà xây mới và giá nhà hiện có trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2021 và nhận thấy rằng trên khắp nước Anh và xứ Wales, giá nhà xây mới trung bình đã tăng lên đáng kể.


Vào năm 2000, chi phí xây dựng mới trung bình là 92.234 bảng Anh, nhưng ngày nay, con số này đã tăng lên 343.185 bảng Anh - tăng 272%. Trong khi thị trường nhà có sẵn cũng có mức tăng trưởng ấn tượng, nhưng so với giá nhà mới thị trường nhà có sẵn chỉ mới tăng 254%.


Phí bảo hiểm gắn liền với những ngôi nhà xây mới cũng đã tăng lên một số biên độ. Vào năm 2000, giá bảo hiểm của một ngôi nhà mới xây chỉ cao hơn bất động sản có sẵn 17.805 bảng Anh. Ngày nay, mức phí bảo hiểm này đã tăng lên 79.426 bảng Anh.


Luân Đôn đã chứng kiến bước nhảy vọt lớn nhất về giá trị nhà mới, tăng từ mức trung bình 133.568 bảng Anh năm 2000 lên 525.927 bảng Anh - tức tăng 294% và hơn 19% so với thị trường nhà đã có sẵn , nơi giá đã tăng 275%.


Phía Đông miền Trung (East Midlands), nước Anh (290%) và miền Đông nước Anh (290%) cũng đã chứng kiến một số mức tăng lớn nhất và cũng vượt trội hơn so với thị trường nhà có sẵn ở mức độ lớn nhất, với mức tăng giá chênh lệch tương ứng 27% và 26% trong thời gian này.


Tuy nhiên, tất cả các khu vực của nước Anh và xứ Wales đều chứng kiến mức tăng giá nhà xây mới không chỉ vượt quá 200% kể từ khi bắt đầu Thiên niên kỷ mới mà còn vượt xa thị trường nhà có sẵn.


Miền Đông nước Anh cũng chứng kiến mức tăng phí bảo hiểm nhà mới nhiều nhất. Vào năm 2000, những ngôi nhà mới xây được định giá cao hơn 19.345 bảng Anh so với những ngôi nhà có sẵn, nhưng ngày nay con số này đã tăng lên 97.435 bảng Anh - tức tăng 78.090 bảng Anh.


Phía Đông miền Trung nước Anh (73,222 bảng Anh), Phía Tây miền Trung nước Anh (66,255 bảng Anh) và phía Tây Nam nước Anh (60,998 bảng Anh) ở đây cũng đã chứng kiến phí bảo hiểm đi kèm với nhà xây mới tăng hơn 60.000 bảng Anh trong hai thập kỷ qua.


Bethan Griffiths, COO của Warwick Estates, nhận xét: “Những ngôi nhà xây mới luôn yêu cầu phải có mức phí bảo hiểm và mức phí bảo hiểm này đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua khi giá nhà tăng lên, nhưng chất lượng và những giá trị có được từ lĩnh vực nhà xây mới cũng đã phát triển.


"Khi bắt đầu những bước chân đầu tiên của chặng đường nhà xây mới ban đầu có thể đặt ra một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với những chủ nhà có tham vọng, nhưng họ có nhiều khả năng để thấy khoản đầu tư của mình không chỉ giữ nguyên giá trị mà còn tăng với tốc độ lớn hơn thị trường nhà có sẵn . Vì vậy, nó có thể rất xứng đáng với khoản đầu tư tài chính nhiều hơn vào lúc ban đầu đối với những người có quan điểm sở hữu lâu dài”.


Bình luận


New York Office
bottom of page