top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Định cư Canada: Chương trình Visa Khởi nghiệp - Yêu cầu về ngôn ngữ

Đã cập nhật: 27 thg 7, 2020

Để thành công trong việc xin Visa Khởi nghiệp tại Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn đã đạt được Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 5 ở 4 kỹ năng nghe, đọc, viết và nói.

Để chứng minh khả năng ngôn ngữ của bạn, bạn phải thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ do một cơ quan được Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chấp thuận và gửi kèm kết quả bài kiểm tra trong hồ sơ xin nhập cư của bạn.

Bạn phải:

  1. Sắp xếp thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ do cơ quan được chấp thuận tổ chức. Bạn sẽ phải tự thanh toán chi phí khảo thí.

  2. Gửi kèm kết quả bài kiểm tra cùng với hồ sơ xin nhập cư. Nếu bạn không gửi kèm kết quả trong hồ sơ, hồ sơ của bạn sẽ không được xử lý và chính phủ Canada sẽ hoàn trả hồ sơ cho bạn.

Lưu ý: Đừng yêu cầu gửi kết quả bài kiểm tra của bạn đến Văn phòng Tuyển sinh Tập trung. Hãy gửi kết quả bài kiểm tra đính kèm với hồ sơ xin nhập cư của bạn.


Bước tiếp theo là gì?

  1. Bạn có thể sử dụng bảng biểu bên dưới để kiểm tra mức Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) của mình dựa trên kết quả của bài kiểm tra ngôn ngữ.

  2. Chính phủ Canada sẽ sử dụng kết quả kiểm tra ngôn ngữ như một bằng chứng về trình độ ngôn ngữ của bạn.

  3. Kết quả kiểm tra ngôn ngữ có giá trị 2 năm kể từ ngày bạn thực hiện bài kiểm tra.

Lưu ý: Hãy giữ bản sao kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bạn để lưu hồ sơ và sử dụng trong tương lai. Bạn cũng có thể sử dụng kết quả kiểm tra ngôn ngữ để nộp hồ sơ cho những mục đích khác, miễn là kết quả đó vẫn còn giá trị hiệu lực (trong vòng 2 năm kể từ ngày bạn thực hiện bài kiểm tra). Bạn cũng có thể sử dụng những kết quả kiểm tra này để chứng minh trình độ ngôn ngữ của mình nếu bạn được chấp thuận nhập cư và sau đó nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch. Không có ngày hết hạn dành cho kết quả kiểm tra ngôn ngữ do bên thứ ba cấp dành cho người nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp thuận

Chính phủ Canada đã chấp thuận cho một số cơ quan nhất định tổ chức các bài kiểm tra ngôn ngữ dành cho những cá nhân nộp đơn xin Visa khởi nghiệp. Những cơ quan/bài kiểm tra này bao gồm:


Tiếng Anh

CELPIP có hai dạng hình thức kiểm tra: CELPIP - General (CELPIP-G) và CELPIP - Academic (CELPIP-A). Bạn

phải thực hiện bài kiểm tra CELPIP-G.


Bảng quy đổi điểm CELPIP - CLB


IELTS có hai lựa chọn cho các bài kiểm tra đọc và viết: “General Training” và “Academic”. Bạn phải thực hiện bài kiểm tra “General Training”.


Bảng quy đổi điểm IELTS - CLB

Tiếng Pháp

Bạn phải gửi kết quả từ các bài kiểm tra TEF Canada sau đây để làm bằng chứng về trình độ tiếng Pháp của bạn:

. compréhension de l’écrit

· compréhension de l’oral

· expression écrite

· expression orale


Chính phủ Canada chấp nhận kết quả TEF nếu bạn đã thực hiện các bài thi trước ngày 01 tháng 03 năm 2020. Nếu bạn thực hiện các bài thi trong hoặc sau ngày 01 tháng 03 năm 2020, bạn cần phải nộp kết quả kiểm tra TEF Canada.


Bảng quy đổi điểm TEF – NCLCBạn phải gửi kết quả từ các bài kiểm tra TCF Canada sau đây để làm bằng chứng về trình độ tiếng Pháp của bạn:

  • compréhension de l’écrit

  • compréhension de l’oral

  • expression écrite

  • expression orale

Bảng quy đổi điểm TCF – NCLC


Các đơn vị khảo thí được chấp nhận


Các cơ quan được chấp nhận để tổ chức các kỳ kiểm tra này là:

1. Tiếng Anh (CELPIP G-Test):

· Paragon Testing Enterprises Inc.


2. Tiếng Anh (IELTS)

· Cambridge Assessment English

· IDP Australia

· The British Council


3. Tiếng Pháp (TEF Canada)

· The Paris Chamber of Commerce and Industry


4. Tiếng Pháp (TCF Canada)

· Le Centre international d’études pédagogiques

Cơ sở Dạy ngôn ngữ cho Người mới đến Canada (LINC) không được cấp phép để tổ chức khảo thí cho những cá nhân nộp đơn xin Visa Khởi nghiệp.


Nguồn: www.canada.ca

Dịch tiếng Việt. BeInvestor.net

Comentários


New York Office
bottom of page