top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Di trú Canada - Giảm thời gian nộp hồ sơ Express Entry xuống còn 60 ngày

Canada - Thời gian nộp hồ sơ Express Entry 90 ngày do các giải pháp ứng phó thời Covid đã được hồi lại còn 60 ngày. Một lần nữa, những người nộp hồ sơ Express Entry sẽ có 60 ngày kể từ ngày họ nhận được lời mời nộp hồ sơ để thực hiện việc đó.


Kể từ ngày 29 tháng 6, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tạm hoãn chính sách (nhằm ứng phó với Covid) cho các ứng viên Express Entry có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú. Bộ di trú đã công bố sự thay đổi chính sách này trong một thông cáo truyền thông. Vào tháng 3 năm 2020, IRCC đã kéo dài thời gian nộp hồ sơ như một phần của một loạt các biện pháp mới nhằm ứng phó với virus Corona. Chính sách đó cho người nộp đơn nhập cư có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị hồ sơ của họ. Vào thời điểm đó, đại dịch vừa càn quét thế giới, làm gián đoạn các dịch vụ và các chuyến bay.


IRCC cho biết việc quay trở lại khung thời gian 60 ngày nộp hồ sơ sẽ giúp Bộ này xử lý khối lượng hồ sơ đăng ký cao hơn. Tuy nhiên, sẽ vẫn có một số biện pháp đặc biệt cho những người nộp hồ sơ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế sức khỏe cộng đồng liên quan đến Corona. IRCC cung cấp một danh sách các biện pháp trên trang web của chính phủ. Nói chung, các giải pháp đó liên quan đến những người chưa nộp hồ sơ xin nhập cư Canada, những người nộp hồ sơ vẫn đang trong quá trình xử lý, những người có Giấy phép Thường trú nhân (COPR) và những người khác.


Các ứng viên Express Entry được mời nộp hồ sơ trước ngày 29 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú. Vì vậy, những người được mời trong đợt rút thăm Express Entry trước đó không bị ảnh hưởng. Biện pháp mới áp dụng cho những người nộp hồ sơ Express Entry được mời trong những tuần sắp đến.


Thời hạn nộp hồ sơ 60 ngày đã được áp dụng kể từ năm 2018. Trước đó, IRCC đã giảm thời hạn nộp hồ sơ từ 90 ngày sau khi nhận thấy rằng 57% người nộp hồ sơ đã nộp đầy đủ hồ sơ trong vòng hai tháng. Việc đẩy lùi các biện pháp ứng phó với Corona virus này diễn ra trong vòng hơn một tuần kể từ khi Canada mở cửa biên giới cho những người sở hữu COPR, cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ được bỏ qua các bước kiểm dịch và mở lại các chuyến bay thẳng với Pakistan.


Theo: CIC news

Comments


New York Office
bottom of page