top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Di trú Canada - Danh mục Doanh nhân nhập cư British Columbia: tạm dừng đăng kí cho đến đầu năm 2022

Việc đăng ký cho danh mục Doanh nhân nhập cư British Columbia đã được tạm dừng sau đại dịch COVID-19.

Tòa nhà Nghị Viện Canada.

“Với tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của British Columbia, việc tạm dừng cho phép chúng tôi xem xét lại danh mục (diện Nhập cư doanh nhân) để đảm bảo nó tiếp tục đáp ứng các mục tiêu nhằm hỗ trợ các ưu tiên của chính phủ và phục hồi kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho tương lai để các ứng viên có cơ hội thành công lớn nhất” theo thông báo của chính quyền tỉnh bang hôm thứ Ba (27/7).


“Chúng tôi sẽ thông báo về cập nhật sớm vào năm 2022 để thông báo cho mọi người khi có khả năng việc đăng ký được tiếp tục.”


Chính sách Doanh nhân nhập cư đã được ban hành kể từ năm 2015. Theo đó, các doanh nhân nước ngoài có thể có quyền thường trú bằng cách sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp đã được thành lập và vận hành ở British Columbia.


Tỉnh bang này đã ngừng nhận đơn từ ngày 19 tháng 7, ngày tỉnh này đưa ra thông báo.


Các hồ sơ đăng ký đã nộp từ trước vẫn sẽ được xử lý

Việc tạm dừng đăng ký đối với chương trình Doanh nhân nhập cư sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hồ sơ đăng ký nào đã được nộp vào hệ thống. Chúng vẫn có hiệu lực và sẽ tiếp tục được xử lý cho đến khi có quyết định cuối cùng.


Nhưng những hồ sơ đăng ký đó đều có thời hạn. Và khi danh mục cơ sở hết hạn thì được phép gửi hồ sơ đăng ký trong thời gian tạm dừng.


Việc tạm dừng đăng ký không áp dụng cho:


· Định cư Doanh nhân - Hạng mục Thí điểm Khu vực, gần đây đã được mở rộng đến tháng 3 năm 2024;

· Danh mục Dự án chiến lược, hỗ trợ các công ty quốc tế thiết lập sự hiện diện tại British Columbia và hỗ trợ nhân viên cấp cao có quyền thường trú;

· Bất kỳ loại Nhập cư Kỹ năng nào. British Comlumbia vẫn sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký.


Quyết định của British Columbia về việc tạm ngừng chấp nhận các hồ sơ đăng ký theo danh mục cơ sở của chương trình Doanh nhân nhập cư được đưa ra khi đại dịch COVID-19 có vẻ như đang giảm dần ở Canada và quốc gia này chuẩn bị mở cửa lại biên giới của mình.


Comments


New York Office
bottom of page