top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp thay đổi vào năm 2021 với Đơn xin cấp từ xa (Remote Application)

Chính phủ Hy Lạp đã thay đổi Luật Thị thực Vàng (Golden Visa) vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Sự thay đổi này cho phép bạn sở hữu Thị thực vàng Hy Lạp hoàn toàn từ xa, mà không cần phải đến Hy Lạp như những năm trước đó. Sau đó, bạn có thể nhận được "giấy chứng nhận màu xanh" (" Blue Paper) của mình, nói cách khác, thẻ tạm trú của bạn qua thư tín.

Nộp đơn từ xa hoạt động như thế nào.

Là một nhà đầu tư vào Golden Visa, bạn cần phải ký giấy ủy quyền (POA) với một công ty luật ở Hy Lạp. Bạn có thể thực hiện thủ tục này tại ĐSQ/ Lãnh sự quán Hy Lạp trong quốc gia của bạn. Tài liệu này sẽ cho phép công ty luật phụ trách hồ sơ của bạn:

  1. Nộp đơn xin Visa Vàng Hy Lạp thay mặt bạn.

  2. Hoàn thành đầu tư từ xa thay mặt bạn, có thể là: Mua bất động sản trị giá ít nhất 250.000 Euro hoặc tiền gửi tối thiểu 400.000 Euro vào trái phiếu chính phủ

Bạn luôn có thể sử dụng POA để hoàn thành khoản đầu tư của mình ở Hy Lạp. Tuy nhiên, những thay đổi trong chương trình hiện nay cho phép bạn cũng nộp đơn xin chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp, mà không cần phải vào Hy Lạp tại thời điểm nộp đơn hoặc trước khi nộp đơn.

Không bắt buộc bạn phải vào Hy Lạp với tư cách là người nộp đơn chính, các thành viên gia đình phụ thuộc của bạn cũng không bắt buộc phải nhập cảnh.


Thay đổi chính đối với chương trình Visa vàng Hy Lạp là gì?

Theo quy định mới, giờ đây bạn có thể hoàn thành tất cả các bước cần thiết để có được Thị thực vàng Hy Lạp, từ xa. Vì vậy, cả bạn và người phụ thuộc của bạn sẽ không phải đi du lịch đến Hy Lạp trong bất kỳ bước nào của quá trình thực hiện. Bạn sẽ nhận được "Thẻ xanh" ( Blue Paper) - thẻ tạm trú của bạn.


Khi nào bạn được yêu cầu vào Hy Lạp?

Bạn và người phụ thuộc của bạn sẽ chỉ đến trình diện tại Hy Lạp một lần duy nhất để cung cấp dữ liệu sinh trắc học của bạn.


Thị Thực Vàng Hy Lạp năm 2021 ( Greece Golden Visa 2021)

Những thay đổi của chương trình Visa Vàng Hy Lạp sẽ có hiệu lực kể từ năm 2021. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra khiến việc đi lại quốc tế gặp khó khăn cho nhiều người trên toàn thế giới.


Qui định mới này sẽ giúp nhiều gia đình có thể xem xét và nộp đơn xin Thị thực vàng ở Hy Lạp vào năm 2021.

Hozzászólások


New York Office
bottom of page