Lợi ích của chương trình Đầu tư nhận Thường trú nhân Hy Lạp

Trích phỏng vấn ông Vaggelis Kteniadis, chủ tịch của Tập đoàn V2 Development được đăng trên kênh Greece Investor Guide - Hướng dẫn đầu tư vào Hy Lạp, bàn về lợi ích của chương trình Đầu tư nhận quyền Thường trú nhân Hy Lạp, hay còn gọi là "Thị thực vàng Hy Lạp". BeInvestor.net dịch tiếng Việt

Lợi ích của chương trình Đầu tư nhận Thường trú nhân Hy Lạp