top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

VISA 132A -Dành cho Doanh Nhân tài năng, thành đạt

Visa 132 là visa thường trú cho phép đương đơn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Visa này bao gồm 2 diện:

• Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công - Significant Business History stream – Visa 132A

• Diện doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm - Venture Capital Entrepreneur stream – Visa 132B


Quyền lợi

• Làm việc là học tập tại Úc.

• Hưởng các chính sách về Medicare và các chương trình liên quan đến chăm sóc y tế tại Úc.

• Nhập tịch Úc (Nếu đủ điều kiện).

• Bảo lãnh người thân​

. Du lịch thỏa mái giữa Úc và Việt Nam.


VISA 132A là visa thường trú dành cho đối tượng là chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao , mong muốn kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Úc.  • Điều kiện tham gia: Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc. • Nhận được thư mời nộp visa. • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp. • Dưới 55 tuổi Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải thỏa mãn được tất cả các điều kiện sau: 1/ Vốn chủ sở hữu trong các công ty đạt tối thiểu 400.000 AUD trong 2 trên 4 năm tài chính gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa và nếu doanh nghiệp đã công khai niêm yết thì cổ phần đạt tối thiểu 10%. 2/ Tổng tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân hợp pháp đạt 1.5 triệu AUD và có thể chuyển sang Úc trong 2 năm sau khi được cấp visa. 3/ Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu AUD trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa. 4/ Sở hữu tối thiểu: + 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm. + 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm. + 10% nếu công ty đã công khai niêm yết. 5/ Có lịch sử kinh doanh thành công 6/ Không liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp 7/ Mong muốn rõ ràng về việc sở hữu và duy trì vai trò quản lý kinh doanh ở Úc.

  • Nghĩa vụ của đương đơn: • Đương đơn và gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện của visa cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc. • Đương đơn phải tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp. • Nếu đương đơn không ở Úc tại thời điểm visa được cấp, đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc. Các thành viên trong gia đình của đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc. (sẽ được hướng dẫn rõ bởi Bộ di trú Úc nếu điều kiện này được áp dụng). • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Đương đơn phải thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới. •  Sau khi nhập cảnh phải Úc, đương đơn phải: – Thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Úc hoặc; – Tham gia vào một doanh nghiệp có sẵn tại Úc; • Trong doanh nghiệp đó, đương đơn phải: – Duy trì vốn sở hữu đáng kể – Duy trì sự quản lý một cách trực tiếp và liên tục – Quyết định liên quan đến định hướng chung và hiệu suất của công ty theo hướng có lợi cho nền kinh tế Úc. •  Sau khi tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Úc, đương đơn sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn 1010 – Đơn khảo sát khả năng kinh doanh. BeInvestor.net


Comments


New York Office
bottom of page