top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

(USA) Tiêm vắc-xin COVID-19 được yêu cầu cho việc kiểm tra y tế nhập cư.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 ra thông báo rằng, yêu cầu tiêm vắc-xin Covid 19 khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021.


Người nộp đơn được kiểm tra y tế nhập cư phải được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 trước khi bác sĩ phẫu thuật dân sự có thể hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư và ký Mẫu I-693, Báo cáo kiểm tra y tế và Hồ sơ tiêm chủng.

Chúng tôi đang cập nhật hướng dẫn chính sách của chúng tôi theo cập nhật ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho Hướng dẫn kỹ thuật cho bác sĩ phẫu thuật dân sự. Bản cập nhật đó yêu cầu người nộp đơn phải kiểm tra y tế nhập cư phải hoàn thành loạt vắc-xin COVID-19 (một hoặc hai liều, tùy thuộc vào vắc-xin) và cung cấp tài liệu tiêm chủng cho bác sĩ phẫu thuật dân sự trước khi hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư. Yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và áp dụng trong tương lai cho tất cả các Mẫu I-693 có chữ ký của các bác sĩ phẫu thuật dân sự vào hoặc sau ngày đó. Chúng tôi đang làm việc để cập nhật Mẫu I-693 và hướng dẫn biểu mẫu để kết hợp yêu cầu mới này.

Nói chung, các cá nhân nộp đơn xin trở thành thường trú nhân hợp pháp và các ứng viên khác khi được coi là cần thiết, phải trải qua kiểm tra y tế nhập cư để cho thấy họ không có bất kỳ điều kiện nào khiến họ không thể được chấp nhận trong các yêu cầu liên quan đến sức khỏe. USCIS chỉ định các bác sĩ đủ điều kiện làm bác sĩ phẫu thuật dân sự để thực hiện kiểm tra y tế nhập cư này cho người nộp đơn tại Hoa Kỳ và ghi lại kết quả kiểm tra y tế nhập cư trên Mẫu I-693.

USCIS có thể miễn trừ, nếu vắc-xin COVID-19 là:

  • Không phù hợp với lứa tuổi;

  • Chống chỉ định do tình trạng sức khỏe;

  • Không thường xuyên có sẵn nơi bác sĩ phẫu thuật dân sự thực hành; hoặc

  • Nguồn cung hạn chế và sẽ gây ra sự chậm trễ đáng kể cho người nộp đơn để nhận được vắc-xin.

Các cá nhân cũng có thể nộp đơn xin miễn trừ cá nhân dựa trên niềm tin tôn giáo hoặc niềm tin đạo đức bằng cách nộp Mẫu I-601, Đơn xin miễn trừ căn cứ

Để biết thêm thông tin, hãy xem cảnh báo chính sách (PDF, 969.45 KB).


BeInvestor

Kommentare


New York Office
bottom of page