top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Sở hữu Quốc tịch Grenada thông qua đầu tư

Grenada là một quốc đảo thuộc vùng biển Caribbean gồm 1 đảo chính và 6 đảo nhỏ hơn nằm gần Grenadines. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính của đảo quốc này, bên cạnh đó ngành nông nghiệp, thương mại và xây dựng cũng tương đối phát triển.

Bằng cách đầu tư bất động sản hoặc đóng góp một khoản tiền vào quỹ kinh tế của chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được quốc tịch Grenada với những quyền lợi hấp dẫn. Hiện tại, bất động sản ngành du lịch tại Grenada đang rất có giá trị nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức nhập tịch bằng cách đầu tư vào những dự án tại đây.


Lợi thế của Chương trình

 • Con cái phụ thuộc dưới 30 tuổi và cha mẹ phụ thuộc từ 55 tuổi trở lên có thể đi kèm hồ sơ xin nhập tịch

 • Miễn thị thực đến hơn 140 quốc gia trên thế giới bao gồm Vương quốc Anh và khu vực Schengen. (Xem thêm thông tin tại đây)

 • Miễn thuế thu nhập ngoài quốc gia

 • Quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng

 • Không yêu cầu định cư, không yêu cầu phỏng vấn hay kỹ năng tiếng Anh

 • Cho phép giữ hai quốc tịch

 • Có thể xin thị thực đầu tư E-2 vào Mỹ

VISA E-2

Thị thực E-2 là thị thực không định cư, thị thực cho phép các nhà đầu tư được tuyển chọn nhập cảnh vào Mỹ tạm thời và họ không trở thành thường trú nhân (không phải chịu thuế toàn cầu). Các nhà đầu tư và nhân viên đủ điều kiện theo hiệp ước được phép sinh sống ở Mỹ trong khoảng thời gian đầu tiên tối đa là hai năm. Yêu cầu gia hạn có thể được cấp tối đa là hai năm cho mỗi lần. Không có giới hạn tối đa cho số lần xin gia hạn.

Hình thức đầu tư

1.Đóng góp vào quỹ chuyển đổi quốc gia (National Transformation Fund)

Vốn đầu tư tối thiểu & Đối tượng được phép tham gia

 • 150.000 USD (~3,3 tỷ đồng) Đương đơn độc thân

 • 200.000 USD (~4,4 tỷ đồng ) Đương đơn chính và vợ/chồng

 • 200.000 USD (~4,4 tỷ đồng ) Gia đình có 4 thành viên

​Thêm 25.000 USD (~550 triệu đồng) cho mỗi thành viên phụ thuộc thêm vào hồ sơ


Lệ phí Chính phủ

 • Lê phí nhận hồ sơ: 1.500 USD mỗi người trên 18 tuổi

 • Lệ phí thẩm tra: 5.000 USD cho đương đơn chính và mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, 2.000 USD mỗi người phụ thuộc từ 12-17tuổi

 • Lệ phí xử lý hồ sơ: 1.500 USD cho đương đơn chính và mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, 500 USD cho mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi

2.Đầu tư bất động sản

Đương đơn cần đầu tư vào bất động sản tại Grenada với mức đầu tư tối thiểu 220.000 USD (~5 tỷ đồng) và khoản đầu tư phải được duy trì trong thời gian ít nhất là 5 năm vào một dự án BĐS mà chính phủ phê duyệt.

コメント


New York Office
bottom of page