top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Quyền lợi của người sở hữu Visa Nhà đầu tư Cấp 1 UK

Visa Nhà đầu tư Cấp 1 UK là lộ trình hiệu quả dành cho những cá nhân có giá trị ròng cao (có khả năng đầu tư vào UK ít nhất 2 triệu bảng Anh) đạt được quyền Thường trú nhân UK và Nhập Quốc tịch UK.

1. Nhà đầu tư được cấp visa lưu trú tại UK trong 3 năm 4 tháng (nếu đầu tư mức tối thiểu là 2 triệu bảng Anh), sau thời hạn này, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin gia hạn visa để lưu trú tại UK thêm 2 năm nữa.


2. Sau khi đã lưu trú tại UK 5 năm liên tục, nhà đầu tư đủ điều kiện nộp đơn xin Thường trú nhân (Indefinite Leave to Remain) UK. Yêu cầu này được rút ngắn còn 3 năm liên tục lưu trú nếu nhà đầu tư đã đầu tư vào UK 5 triệu bảng Anh, và chỉ còn 2 năm nếu nhà đầu tư đầu tư 10 triệu bảng Anh.


3. Visa Nhà đầu tư Cấp 1 UK không yêu cầu Tiếng Anh, nhưng để nộp hồ sơ xin thường trú thì Nhà đầu tư được yêu cầu phải có Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ.


4. Quy trình xử lý visa Nhà đầu tư Cấp 1 UK rất nhanh chóng và yêu cầu rất rõ ràng.


5. Thành viên trực hệ trong gia đình Nhà đầu tư (gồm vợ/chồng/người phối ngẫu và con cái phụ thuộc dưới 18 tuổi cũng được cấp visa để đến UK).


6. Đương đơn được quyền sinh sống, làm việc, học tập, kinh doanh tại UK.


Theo: Aston Global

BeInvestor dịch tiếng Việt

Comments


New York Office
bottom of page