top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Những thay đổi quan trọng đối với Chương trình đầu tư Síp.

Những thay đổi được đề xuất trong Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp (CIP), thông tin cho bạn biết rằng Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Síp trong cuộc họp ngày 13 tháng 2 năm 2019 đã phê chuẩn các điều khoản mới của CIP


Khoảng đầu tư 2,5 triệu euro cộng thêm VAT khi mua một bất động sản đã qua sử dụng đã được đưa vào đơn xin nhập tịch. Các thay đổi khác bao gồm:


Giới hạn 700 đơn đăng ký mỗi năm


Người đăng ký cần sở hữu visa Schengen trước đó; Người đăng ký đã từng bị từ chối bởi một quốc gia EU khác sẽ bị loại khỏi chương trình CIP; Khoản tiền đầu tư cần được duy trì trong 5 năm sau ngày nhập tịch, thay vì 3 năm; Trong thời hạn 5 năm, nhà đầu tư có thể thay đổi khoản đầu tư của mình, với điều kiện được Bộ Tài chính chấp thuận; Giấy phép quy hoạch bị bắt buộc đối với bất động sản đang được xây dựng. Khoản quyên góp € 75.000 cho nghiên cứu và phát triển là bắt buộc; Khoản quyên góp 75.000 € cho tổ chức phát triển đất đai để tài trợ cho các chương trình nhà ở giá rẻ là bắt buộc; Việc rà soát và kiểm tra lý lịch với mỗi ứng viên sẽ được thực hiện bởi một công ty chuyên gia nước ngoài. Đơn miễn trừ ngân hàng cần được nộp kèm với đơn đăng ký.


Những điều trên có hiệu lực cho đơn đăng ký từ ngày 15/05/2019.


Be Investor

Comments


New York Office
bottom of page