top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Những câu hỏi thường gặp - EB5 VISA - Đầu tư định cư Mỹ

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 ?

Được hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ trừ quyền bầu cử, ứng cử, quyền làm việc trong ngành chính trị. Nhà đầu tư có thể đi về Việt Nam không ?

Luật không yêu cầu phải sống liên tục ở Mỹ, tuy nhiên mỗi năm nếu vắng mặt liên tục hơn 06 tháng thì phải xin « re-entry permit » trước khi ra khỏi Mỹ dài hạn để tránh khó khăn khi quay lại Mỹ. Người không thường xuyên ở Mỹ thì không nên đứng đương đơn chính. Đối tượng đầu tư của chương trình EB-5? Bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định

Việc phỏng vấn rớt Visa xin du lịch có ảnh hưởng đến việc xin Visa đầu tư EB-5 không?

Không, Visa du lịch và Visa định cư theo chương trình EB-5 là 02 Visa hoàn toàn độc lập.

Ai nhận được thường trú dân (thẻ xanh)? Vợ, chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Con nuôi cũng có thể đi kèm với gia đình. Ngay khi được duyệt, nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện bằng thư đường bưu điện. Tôi có phải cần đủ sức khoẻ? Có, bạn phải nộp và thông qua một cuộc kiểm tra sức khỏe y tế, như là một phần yêu cầu của lãnh sự quán Mỹ trước khi visa EB5 có điều kiện được cấp. Kinh nghiệm kinh doanh hay giáo dục có phải là yêu cầu hay không? Không, nhà đầu tư không cần bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh trước đó hay phải chứng minh học vấn tối thiểu của mình. Yêu cầu duy nhất là bạn có vốn đầu tư đạt yêu cầu bởi phía dự án, và chứng minh được nguồn gốc tiền đầu tư là hợp pháp. Tôi có cần phải biết tiếng Anh để trở thành một thường trú dân của Mỹ? Không, đây không phải là một yêu cầu. Lãi suất của hợp doanh hữu hạn được bảo vệ như thế nào? Giấy chứng nhận hợp doanh hữu hạn phải được đăng ký với chính quyền Bang New York một cách công khai. Thỏa thuận hợp doanh hữu hạn liệt kê rõ tên và phần trăm lợi nhuận của các đối tác hữu hạn. Các chứng thư cho các tài sản đầu tư được giữ dưới tên của hợp doanh hữu hạn. Chứng thư cũng nên được công khai. Điều này có nghĩa là tài sản không thể được bán, thế chấp hoặc bị thay đổi mà không cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hợp doanh hữu hạn. NYPRC chỉ làm việc với những dự án và đối tác EB5 kinh nghiệm và uy tín. Chúng tôi cá nhân hóa việc cung cấp sự thẩm định nghiêm ngặt cho từng doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc với các dự án hoặc doanh nghiệp EB5 để lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính một cách tích cực và thực tế và chúng tôi đảm bảo việc đầu tư EB-5 của chúng tôi cùng với đối tác song hành cho sự an toàn của nhà đầu tư. Chúng tôi đã duy trì một thành tích đặc biệt cho các nhà đầu tư của chúng tôi và sự an toàn cho những khách hàng uy tín. Đầu tư của tôi có được đảm bảo không? Không, luật pháp yêu cầu đầu tư phải có “rủi ro “mà không có bảo đảm hoặc quyền cứu xét. Những rủi ro của tôi là gì? Cũng như trong bất kỳ sự đầu tư nào, luôn có rủi ro thiệt hại hoàn toàn. Theo quy định Mỹ, tất cả các nguồn đầu tư phải có rủi ro. Tất cả nhà đầu tư được cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ cho phép xác minh độc lập những thông tin trong bản cáo bạch đầu tư.

Tôi có nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của mình trước khi đầu tư? Vâng. NYPRC kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính của mình để được tư vấn đầu tư thông qua chương trình này. Tại sao tôi phải đầu tư trước khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh của tôi? Những công ty đầu tư và khu vực trung tâm chỉ định chấp nhận nhà đầu tư EB5 bằng cách gửi tiền trong tài khoản treo chờ hồ sơ I-526 được chấp thuận. Nguồn đầu tư chỉ được chuyển khoản ngay khi hồ sơ được chấp thuận trừ phi có sự thoả thuận trong bản ghi nhớ. Có thể dùng tiền cho tặng từ cha mẹ, thân nhân hoặc kinh doanh sử dụng cho việc đầu tư EB5? Có, miễn rằng các loại thuế, quà tặng áp dụng được thanh toán. Nhiều nhà đầu tư có thể kết hợp vốn đầu tư của họ thông qua hợp doanh hữu hạn? Các quy định đặc biệt cho phép tổng hợp nguồn đầu tư của nhiều nhà đầu tư để thiết lập một hợp doanh hữu hạn đủ để đánh giá tất cả các nhà đầu tư tham gia. Yêu cầu duy nhất là mỗi nhà đầu tư cá nhân phải hội đủ điều kiện tối thiểu yêu cầu về vốn rủi ro và yêu cầu tạo việc làm mới. Có vấn đề nào khác đã xảy ra trong các trường hợp về EB-5? Vấn đề phổ biến nhất là không đủ chứng từ chứng minh nguồn tiền đầu tư. Nhiều người cung cấp quá ít thông tin chỉ đến khi được yêu cầu cung cấp cung cấp thêm thông tin. Cung cấp nhiều thông tin thì tốt hơn là cung cấp quá ít thông tin. Trong thời đại cảnh báo khủng bố, và nghi ngờ về hoạt động rửa tiền, các chuyên viên USCIS luôn đòi hỏi chứng từ nguồn tiền một cách hợp pháp. Tôi có tham quan dự án được không? Chắc chắn! NYPRC đã sắp xếp nhiều chuyến thăm cho các nhà đầu tư quan tâm. Chúng tôi hoan nghênh chào đón các bạn, gặp gỡ nhân viên của chúng tôi tại văn phòng của chúng tôi ở New York và tour tham quan những dự án EB5 mới nhất. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là gì? Những qui định của chương trình EB-5 và nguyên tắc của USCIS yêu cầu tất cả các đầu tư về EB-5 là "rủi ro". Như đã nêu trong bản ghi nhớ bảo mật, từng khoản đầu tư cụ thể gắn liền với rủi ro liên quan. Chúng tôi tin rằng dự án của chúng tôi sẽ đạt được những kết quả khả quan hoặc vượt xa những khu vực trung tâm khác. Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 ? Được hưởng quyền lợi như một công dân Mỹ trừ quyền bầu cử, ứng cử, quyền làm việc trong ngành chính trị. Visa EB-5 là gì? Visa EB-5 thường được gọi là Thẻ xanh định cư (Green Card) cho nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình (vợ/chồng, con dưới 21 tuổi) sẽ sinh sống ở Mỹ như một công dân thường trú. Đối tượng đầu tư của chương trình EB-5? Bao gồm tất cả mọi người có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư sang Mỹ, không muốn trực tiếp quản lý công việc kinh doanh và phải đầu tư vào vùng dự án do chính phủ Mỹ chỉ định. Chương trình khu vực trung tâm EB5 thí điểm là gì? Là chương trình đầu tư vào vùng chỉ định của chính phủ Mỹ với mục đích tạo ra việc làm cho người Mỹ. Song song đó gia đình nhà đầu tư (vợ,chồng con dưới 21 tuổi) sẽ được hưởng những quyền lợi đi kèm như một công dân Mỹ. Vốn đầu tư được yêu cầu tối thiểu để tham gia visa EB5 là bao nhiêu? Khi đầu tư vào khu vực trung tâm, yêu cầu vốn tối thiểu là $900.000 nếu nhà đầu tư chọn một dự án tại một khu vực nông thôn hoặc khu vực mục tiêu việc làm (TEA), còn tất cả các dự án khác, yêu cầu về vốn là &1.800.000 Sở Di Trú Mỹ (USCIS) là gì? USCIS là một bộ phận của Bộ An Ninh Quốc Nội. USCIS là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cho việc thực hiện luật di trú và nhập tịch, các quy tắc và các quy định, chức năng và chính sách trong việc cung cấp các dịch vụ.


Comments


New York Office
bottom of page