top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Nghiên cứu chuyên sâu của Colliers về các yếu tố định hình thị trường BĐS toàn cầu năm 2021

Đã cập nhật: 26 thg 1, 2021

Nghiên cứu của Colliers dựa trên 02 nguồn chính: Một cuộc khảo sát các nhà đầu tư BĐS toàn cầu và cuộc phỏng vấn chuyên sâu các nhà lãnh đạo của Colliers Capital Market.

Colliers dự đoán hoạt động đầu tư toàn cầu sẽ tăng 50% vào năm 2021 khi thị trường bất động sản toàn cầu phục hồi. Hơn nữa, kết quả khảo sát chỉ ra rằng 98% nhà đầu tư tại tất cả các khu vực có mục tiêu mở rộng danh mục đầu tư trong năm nay, với khoảng 60% muốn mở rộng hơn 10%.

Các kết quả quan trọng từ cuộc khảo sát các nhà đầu tư khu vực APAC bao gồm:

  • Sydney chính là thành phố đáng đầu tư nhất trong năm 2021

  • 74% nhà đầu tư tin rằng ESG (Environment, Social, and Governance) – Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị sẽ là yếu tố tối quan trọng trong bộ tiêu chuẩn đầu tư của họ trong năm 2021.

  • Văn phòng, Hậu cần / Trung tâm Công nghiệp và Dữ liệu là 3 loại BĐS hàng đầu mà các nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư nhất trong năm 2021

  • 55% nhà đầu tư kỳ vọng sẽ là người mua ròng trong năm 2021.

  • 41% nhà đầu tư kỳ vọng ổn định trong năm 2021

Download nghiên cứu của Colliers tại đây.


Comments


New York Office
bottom of page