Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Muốn hay không, Mỹ đang bị buộc áp dụng Thuyết tiền tệ hiện đại

Đã cập nhật: 17 thg 8, 2020

Robert Hormats, người đã từng cống hiến qua nhiều vai trò cố vấn chính sách kinh tế và thương mại cao cấp dưới 5 đời tổng thống khác nhau của Hoa Kỳ, và có kinh nghiệm 25 năm làm việc tại Goldman Sachs Group Inc., tin rằng đại dịch Covid-19 đã buộc chính phủ Mỹ phải bắt tay vào điều có thể được coi là một thử nghiệm bắt buộc của Thuyết tiền tệ hiện đại (MMT).