top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Malta sắp triển khai Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân được chỉnh sửa bổ sung

Đã cập nhật: 23 thg 11, 2020

Malta sẽ khởi động lại Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (Malta – IIP) đã được chỉnh sửa bổ sung có những thay đổi đáng kể từ tháng 9 năm 2020. Những thay đổi chính bao gồm mức đầu tư bất động sản cao hơn, hai lựa chọn về mức đóng góp và một khoản quyên góp thiện nguyện bắt buộc.


Hai Lựa chọn về Mức đóng góp tối thiểu

Mô phỏng chương trình Visa Nhà đầu tư Tier 1 của UK Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân được chỉnh sửa đưa ra một lộ trình nộp đơn nhập tịch nhanh hơn với điều kiện những người đầu tư nhập cư sẵn sàng đóng góp mức cao hơn.


Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta đã Chỉnh sửa sẽ có hai Lựa chọn về Mức đóng góp vào Quỹ Xã hội và Phát triển Quốc gia.

Yêu cầu lưu trú ở Malta không phải là mới. Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta hiện hành yêu cầu 12 tháng lưu trú để đủ điều kiện nhập quốc tịch. Tuy nhiên, sự hiện diện của ứng viên ở quốc gia này không được giám sát. Hơn nữa, thời gian lưu trú tối thiểu 12 tháng được tính kể từ khi nộp hồ sơ tham gia chương trình Nhà đầu tư Cá nhân (IIP), có nghĩa là thời gian xử lý hồ sơ cũng được xem là thời gian lưu trú tại Malta.

Tuy nhiên, điều này khó mà duy trì được trong chương trình IIP mới vì nhà đầu tư chọn mức đóng góp thấp hơn sẽ phải lưu trú ở Malta trong vòng ba năm trước khi đủ điều kiện được cấp hộ chiếu Malta. Vì vậy, ngay cả những nhà đầu tư chọn mức đóng góp cao hơn cũng có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về việc họ có thực sự lưu trú ở quốc gia này hay không.

Tăng gấp đôi hạn mức đầu tư vào bất động sản

Chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta hiện tại yêu cầu nhà đầu tư mua một bất động sản với giá € 350.000 hoặc thuê một bất động sản dân cư với mức giá thuê ít nhất là € 16.000/năm.

Mức đầu tư này sẽ tăng lên lần lượt là mua một bất động sản với giá € 700.000 hoặc thuê một bất động sản với giá € 18.000/năm.

Đây là một mức tăng đáng kể ngay cả đối với những người chọn Mức đóng góp vào Quỹ Xã hội và Phát triển Quốc gia là € 600.000.

Mức quyên góp từ thiện bắt buộc

Khi chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta mới có hiệu lực, nhà đầu tư cũng phải quyên góp ít nhất € 10.000 cho một tổ chức thiện nguyện để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Thay đổi về hành chính

Cơ quan của Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta sẽ được thay thế bằng một cơ quan mới sẽ quản lý và giám sát tất cả các đơn xin nhập quốc tịch ở Malta, bao gồm cả những đơn được thực hiện thông qua chương trình Nhà đầu tu cá nhân.

Chương trình mới sẽ có giới hạn 400 đơn xin nhập tịch mổi năm và tổng giới hạn chương trình là 1500 đơn.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư nhập cư

So sánh hai chương trình hiện hành và chương trình đã được chỉnh sửa bổ sung cho thấy chi phí đầu tư nhập quốc tịch Malta sẽ nhanh chóng tăng lên đáng kể.


Tác giả: Colin R. Singer

Nguồn: investmentimmigration.com

Dịch tiếng Việt: BeInvestor.net

Comments


New York Office
bottom of page