top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Malta: Thông cáo báo chí từ Ban Thư ký Quốc hội về Quyền Công dân và Cộng đồng

Quyền công dân thuộc thẩm quyền của quốc gia thành viên - Malta ghi nhận mối quan ngại của Ủy ban Châu Âu.

Như đã được chính phủ Malta thông báo, Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (IIP) sắp đến hồi kết thúc. Malta đã lưu ý đến những quan ngại của Ủy ban Châu Âu và của nhóm chuyên gia được thành lập bởi Ủy ban về quyền công dân và cư trú thông qua con đường đầu tư có thể được tìm thấy ở hầu hết các quốc gia thành viên Châu Âu. Sau đó, Malta sẽ thực thi các quy định về cư trú mới nhằm dẫn đến quyền công dân, trong quá trình đó có xem xét đến các mối quan ngại và khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Từ tháng 8 năm ngoái, cơ quan điều hành chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta (IIP) đã ngừng nhận hồ sơ mới, và cơ quan này cũng sẽ tiếp tục đóng cửa trong những tuần tới. Kể từ khi cơ quan này được thành lập, khoảng 1460 gia đình đã được chấp thuận và chỉ có hơn 500 hồ sơ bị từ chối.


Thông qua chương trình, Quỹ Xã hội và Phát triển Quốc gia đã đầu tư vào nhà ở xã hội, trang thiết bị y tế và nâng cấp các trung tâm y tế. Chương trình cũng đã hỗ trợ nền kinh tế Malta trong đại dịch COVID-19, giúp cứu sống cả mạng người và việc làm.


Các quy định mới sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của việc cư trú thông qua đầu tư. Các quy định này sẽ nêu rõ rằng một cá nhân chỉ có thể nộp đơn nhập tịch Malta sau 3 năm cư trú hoặc trường hợp ngoại lệ, cá nhân muốn nhập quốc tịch thông qua con đường đầu tư phải đợi 01 năm. Về vấn đề này, không có hồ sơ xin nhập quốc tịch nào có thể được nộp trước thời hạn đó. Hơn nữa, các cá nhân sẽ chỉ được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch sau khi đã được tiến hành đánh giá kỹ lưỡng, và những cá nhân không vượt qua bài kiểm tra đó thậm chí sẽ không được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch. Trái với chương trình hiện hành, các quy định mới sẽ không cấp phép cho cơ quan được ủy quyền quảng bá chương trình IIP nữa. Chính phủ sẽ tiếp tục công bố tên của tất cả các cá nhân đã được cấp quốc tịch Malta và cũng sẽ bắt đầu công bố danh tính của những cá nhân bị tước quốc tịch.


Chính phủ nhắc lại rằng quyền công dân là thẩm quyền của quốc gia thành viên, theo đó mỗi quốc gia châu Âu tự quyết định xem cá nhân nào họ tin rằng nên được cấp quốc tịch. Mỗi năm có hơn 600.000 cá nhân trở thành công dân Châu Âu với quy trình sàng lọc rất lỏng lẻo. Như một bằng chứng về việc Malta gần đây cam kết cải cách luật ở mức độ vô tiền khoáng hậu nhằm duy trì các giá trị Châu Âu, Malta đang thực thi các quy định vượt xa những gì các quốc gia thành viên châu Âu khác đang tiến hành trong việc xem xét kỹ lưỡng những cá nhân nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Chính phủ (Malta) sẽ trả lời thư thông báo chính thức (của Ủy ban EU) đúng hạn. Chính phủ (Malta) có ý định sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể để bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia.


Nguồn: Cổng thông tin trực tuyến chính thức của chính phủ Malta

BeInvestor.net dịch tiếng Việt

Comments


New York Office
bottom of page