top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Malta thành lập Cơ quan Cư trú Malta

Đã cập nhật: 24 thg 4, 2021

Chính phủ Malta đã thành lập Cơ quan Cư trú Malta để quản lý và điều hành Chương trình Thường trú Nhân Malta (MPRP) mới.

Cơ quan này, tiền thân là Cơ quan Thị thực Cư trú Malta (MRVA) với động lực mới, hoạt động như một chất xúc tác cho những cá nhân phù hợp muốn định cư tại Malta.

Cơ quan Cư trú Malta là cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý và xúc tiến chương trình thường trú thông qua hình thức đầu tư của Malta. Cơ quan này rất nhất quán trong nỗ lực nghiêm ngặt nhằm thu hút các cá nhân và gia đình chất lượng, áp dụng quy trình thẩm định nghiêm ngặt bốn cấp độ để đảm bảo việc sàng lọc tỉ mỉ nhất. Dựa trên nền tảng đạo đức này, cùng với sự minh bạch và chính trực chính là tôn chỉ để cơ quan xử lý tất cả các hồ sơ và giao dịch của mình.


Các Đại lý được cấp phép mới, tự hào với dịch vụ khách hàng hiệu quả, đảm bảo việc xử lý hồ sơ nhanh nhất và trơn tru nhất, phù hợp với quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhất.

Cơ quan này sẽ quản lý quy trình nộp đơn xin cấp quyền cư trú theo Quy định về Chương trình Thường trú tại Malta được ban hành theo Đạo luật Nhập cư và tất cả các quy trình bắt buộc khác để thực hiện các Quy định về Chương trình Thường trú tại Malta;


(b) tư vấn cho Bộ trưởng về mọi vấn đề liên quan đến chức năng của Cơ quan;

(c) thực hiện kiểm tra thẩm định đối với tất cả các ứng viên;

(d) đảm bảo rằng người nộp hồ sơ đáp ứng tất cả các điều kiện và yêu cầu của Chương trình;

(e) thực hiện và duy trì các quy trình vận hành tiêu chuẩn nội bộ;

(f) cấp giấy chứng nhận cư trú theo đầu tư và các vấn đề hành chính khác liên quan đến đơn của công dân thuộc quốc gia thứ ba xin cư trú hoặc định cư vô thời hạn tại Malta hoặc Gozo, bao gồm cả việc thực hiện và quản lý chung đối với Chương trình cấp quyền thường trú trên cơ sở đầu tư;

(g) làm việc và cộng tác với Cơ quan Identity Malta liên quan đến việc cấp giấy phép cư trú theo hình thức đầu tư;

(h) làm việc và cộng tác với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các đại lý được cấp phép hợp lệ theo Quy định về Đại lý (Giấy phép) của Ủy ban;

(i) ra lệnh chấm dứt các quyền lợi được cấp cho các giấy chứng nhận cư trú theo diện đầu tư; và


Hiện cơ quan này đã bắt đầu nhận hồ sơ cho Chương trình Thường trú Nhân Malta mới - MPRP. Để truy cập các mẫu đơn và hướng dẫn, hãy truy cập trang web www.residencymalta.gov.mtComments


New York Office
bottom of page