top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Malta chuẩn bị sửa đổi bổ sung chương trình Thị thực Định cư (MRVP)

Đã cập nhật: 16 thg 1, 2021

Cơ quan Thị thực Định cư Malta (MRVA) mới đây vừa công bố những thay đổi đối với Chương trình Thị thực và Định cư Malta (MRVP), nhằm tạo điều kiện cho một chương trình thường trú nhân mới được áp dụng.

Nếu được Quốc hội Malta phê duyệt vào tuần tới, chương trình MRVP sẽ được thay thế bằng một chương trình mới gọi là Chương trình Thường trú nhân Malta và nó sẽ được quản lý bởi một cơ quan mới - Cơ quan Cư trú Malta.


Chương trình MRVP hiện hành sẽ tiếp tục đến cuối tháng 3 năm 2021, sau đó tất cả các hồ sơ mới sẽ được thẩm định theo quy định mới.


Việc ra mắt chương trình mới sẽ không ảnh hưởng đến các hồ sơ đăng ký đã được nộp theo Quy định của Chương trình Thị thực và Cư trú Malta, nghĩa là quy định này sẽ vẫn có hiệu lực đối với các hồ sơ đã được nộp. Hiện tại, hồ sơ mới theo quy định chương trình MRVP vẫn có thể được nộp.Những thay đổi về phương án đầu tư chương trình MRVP đã được đệ trình lên Quốc hội Malta bao gồm


Những thay đổi về các điều kiện/đóng góp bắt buộc khác đã được đệ trình lên Quốc hội Malta bao gồm

Comments


New York Office
bottom of page