top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro lên tới 3,0% trong tháng 8 năm 2021.

Lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro dự kiến sẽ là 3,0% vào tháng 8 năm 2021, tăng từ 2,2% trong tháng 7 theo ước tính nhanh từ Eurostat, văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu.


Nhìn vào các thành phần chính của lạm phát khu vực đồng euro, năng lượng được dự đoán sẽ có tỷ lệ hàng năm cao nhất trong tháng 8. (15,4%, so với 14,3% trong tháng 7), tiếp theo là hàng hóa công nghiệp phi năng lượng (2,7%, so với 0,7% trong tháng 7), thực phẩm, rượu và thuốc lá (2,0%, so với 1,6% trong tháng 7) và dịch vụ (1,1%, so với 0,9% trong tháng 7).


Khu vực đồng euro bao gồm Bỉ, Đức, Estonia, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Síp, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Slovenia, Slovakia và Phần Lan.

Dữ liệu khu vực đồng euro đề cập đến thành phần quốc gia tại một thời điểm cụ thể. Những thay đổi trong thành phần của khu vực đồng euro được kết hợp bằng cách sử dụng công thức chỉ số chuỗi


Lạm phát hàng năm là sự thay đổi của mức giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giữa tháng hiện tại và cùng

tháng của năm trước. Lạm phát hàng tháng là sự thay đổi của mức giá giữa tháng hiện tại và tháng trước.

Việc thu thập dữ liệu cho HICP đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 ở tất cả các quốc gia khu vực đồng euro. Eurostat và các quốc gia thành viên các viện thống kê quốc gia đã đồng ý một bộ thủ tục để ước tính giá không thể thu được do tính hoạt động di động hạn chế hoặc đóng cửa các cửa hàng. Tất cả thông tin về các thủ tục này có sẵn trên phần trang web Eurostat về lạm phát.


Ước tính lạm phát khu vực đồng euro được ban hành vào cuối mỗi tháng tham chiếu.

Bộ chỉ số hài hòa đầy đủ về giá tiêu dùng (HICP) cho khu vực đồng euro, EU và các quốc gia thành viên được phát hành khoảng giữa tháng sau tháng tham chiếu. Bản phát hành tiếp theo với dữ liệu đầy đủ cho tháng 8 năm 2021 dự kiến vào ngày 17 Tháng 9 năm 2021


BeInvestor dịch

Comments


New York Office
bottom of page