top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Làm thế nào để mua một Bất động sản tại Síp

Đã cập nhật: 20 thg 8, 2020

Người nước ngoài Đầu tư mua một Bất động sản tại Síp như thế nào?


Người nước ngoài có thể mua một căn nhà ở Síp và được quyền giữ đất, nhưng có giới hạn tối đa đối với quyền sở hữu đất là 3 donuts (4.014 m2). Bạn cần có giấy phép để đăng ký tài sản từ chính phủ, nhưng bạn có thể dễ dàng có được thông qua luật sư. Tuy nhiên, kể từ khi Síp gia nhập vào EU - ngày 1 tháng 5 năm 2004, Síp đã có kế hoạch hạn chế lĩnh vực nhà ở / bất động sản. Vào năm 2011, các kế hoạch đặt mục tiêu cho phép mua lại tài sản mà không bị ảnh hưởng. Trước khi đàm phán EU, không người nước ngoài nào có thể cho thuê tài sản. Ngay cả ngày nay, chủ sở hữu tài sản ngoài EU không thể cho thuê tài sản.
Sau khi các trao đổi mua bán được chấp nhận, người mua cần có khoản tiền đặc cọc có thể thấp tới CY £ 2.000. Khoản tiền này là ràng buộc, Hợp đồng sau đó được ký kết, và ngay khi ký, người mua phải trả 20% đến 30% giá trị tài sản, phần còn lại phải trả theo các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận. Hợp đồng sau đó phải được ký gửi tại cơ quan đăng ký đất đai, trong vòng hai tháng kể từ ngày ký.

Sau đó, người mua - không phải công dân Síp- phải nộp đơn lên Hội đồng Bộ trưởng để được sở hữu bất động sản - phần lớn là hình thức - bao gồm tài liệu tham khảo ngân hàng, hồ sơ tư pháp , kích thước của mảnh đất và tuyên bố rằng đây là ngôi nhà duy nhất người mua sẽ giữ tại Síp. 


Bảng chú thích chi phí giao dịch: Chi phí giao dịch khứ hồi bao gồm tất cả các chi phí mua và sau đó bán lại một tài sản - phí uật sư phí, phí công chứng viên, phí đăng ký, thuế, phí đại lý, v.v.

Thuế chuyển nhượng: Thuế chuyển nhượng được đánh thuế theo tỷ lệ lũy tiến. Thuế chuyển nhượng dựa trên giá mua hoặc giá trị thị trường của tài sản, được xác định bởi bộ phận Đăng ký đất đai. Nếu tài sản ở tên chung, giá trị tài sản giảm một nửa, dẫn đến phí chuyển nhượng thấp hơn.


THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG

GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN (€) MỨC THUẾ

______________________________________________

  • Dưới €85,430 3%

  • Từ €85,430 đến €170,861 5%

  • Vượt qua €170,861 8%

______________________________________________


Không phải trả phí chuyển nhượng nếu việc chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế giá trị gia tăng VAT

Thuế giá trị gia tăng (VAT) Người mua bất động sản mới phải chịu thuế Giá trị gia tăng (VAT), được đánh vào giá mua hoặc giá trị thị trường của tài sản. Thuế suất VAT tiêu chuẩn là 19%. Thuế suất VAT giảm 5% có thể được áp dụng cho việc mua lại và / hoặc xây dựng nhà ở của người mua lần đầu, với diện tích dưới 250 m2. Tỷ lệ giảm cũng có thể được áp dụng đối với việc mua lại và / hoặc xây dựng nhà ở để sử dụng làm nơi cư trú chính và vĩnh viễn trong mười năm tới.

Phí pháp lý: Dịch vụ của luật sư không bắt buộc nhưng rất khuyến khích. Phí pháp lý thường có thể thương lượng, từ € 850 đến € 1,730.


Thuế trước bạ: Thuế trước bạ được đánh vào các hồ sơ liên quan đến bất động sản Síp Thuế trước bạ được đánh thuế theo mức lũy tiến, tùy thuộc vào giá mua của tài sản. Thuế tem được giới hạn ở mức tối đa €.20.000

THUẾ TRƯỚC BẠ

TRỊ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (€) MỨC THUẾ

  • Dưới €5,000 0%

  • Từ €5,000 đến €170,000 1.50%

  • Trên €170,000 2% (Thuế được giới hạn mức tối đa là €20,000)


Nguồn Cyprus

Comments


New York Office
bottom of page