top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Kho bạc Hoa Kỳ có ý định yêu cầu các loại tiền mã hóa như Bitcoin báo cáo trên FBAR

Đã cập nhật: 12 thg 1, 2021

Nhiều năm qua, Kho bạc Hoa Kỳ đã khuyến cáo người nộp thuế rằng tiền ảo không bắt buộc phải được báo cáo trên Mẫu 114 của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Báo cáo của Ngân hàng Nước ngoài và Tài khoản Tài chính, với tên gọi khác là FBAR. Có vẻ như điều đó sắp thay đổi. FinCEN hiện đã công bố ý định sửa đổi các quy tắc yêu cầu khai báo FBAR đối với tiền ảo như Bitcoin.

Hiện tại, những người ở Hoa Kỳ được yêu cầu nộp FBAR nếu họ có quyền lợi tài chính hoặc quyền lợi đặc biệt từ ít nhất một tài khoản tài chính nằm bên ngoài Hoa Kỳ nếu tổng giá trị của tất cả các tài khoản tài chính nước ngoài vượt quá 10.000 đô la bất kỳ lúc nào trong năm tài chính. Nghĩa vụ báo cáo có thể tồn tại ngay cả khi không có thu nhập chịu thuế liên quan. Nếu bạn không nộp FBAR, bạn có thể bị áp dụng một số hình phạt khá nặng: lên đến 10.000 USD cho mỗi vi phạm nếu vô tình vi phạm và lên đến 100.000 USD hoặc 50% số dư trong tài khoản nếu cố ý vi phạm.

Theo mục tiêu của FBAR, tài khoản tài chính được định nghĩa là tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, séc, tiền gửi, tiền gửi có kỳ hạn hoặc bất kỳ tài khoản nào khác được duy trì bởi một tổ chức tài chính hoặc pháp nhân khác tham gia vào hoạt động kinh doanh của một tổ chức tài chính.Nó cũng bao gồm một tài khoản được thiết lập để bảo mật tài khoản thẻ tín dụng; hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại tiền mặt là một ví dụ về tài khoản tài chính; chứng khoán, chứng khoán phái sinh, hoặc tài khoản công cụ tài chính khác; quỹ tương hỗ và các tài khoản tương tự trong đó tài sản được giữ trong một quỹ chung và chủ sở hữu tài khoản nắm giữ một khoản lãi cổ phần trong quỹ.

Vào năm 2014, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cố gắng đánh thuế Bitcoin. Năm đó, nó đã ban hành hướng dẫn cho người nộp thuế về cách xử lý Bitcoin - và các loại tiền ảo khác – nhằm mục đích đánh thuế thu nhập liên bang. Khi nói rằng "tiền ảo không được coi là tiền tệ có thể tạo ra lãi hoặc lỗ ngoại tệ cho mục đích đánh thuế liên bang của Hoa Kỳ", IRS xác định rằng Bitcoin và các loại tiền tương tự phải được coi là tài sản vốn.

Nhưng Thông báo 2014-21 không đề cập cụ thể đến FBAR. Và việc xử lý thuế thu nhập đối với tài sản không giống như các yêu cầu báo cáo FBAR.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2014, Rod Lundquist, một nhà phân tích chương trình cấp cao của Bộ phận Doanh nghiệp Nhỏ / Tự doanh, đã được hỏi về vấn đề này và xác nhận rằng, Bitcoin không được báo cáo FBAR "... không phải tại thời điểm này." Ông tiếp tục bằng cách nói rằng "FinCEN đã nói rằng tiền ảo sẽ không được báo cáo trên FBAR, ít nhất là cho kỳ báo cáo này.”

IRS xác nhận thêm rằng việc xử lý, nêu rõ, “Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính, ban hành hướng dẫn quy định liên quan đến Báo cáo của các tài khoản tài chính và ngân hàng nước ngoài (FBAR), không yêu cầu các tài khoản tiền tệ kỹ thuật số (hoặc ảo) phải được báo cáo trên FBAR kỳ này nhưng có thể xem xét yêu cầu các tài khoản đó phải được báo cáo trong tương lai. Không có hướng dẫn bổ sung nào vào lúc này”.

Giờ đây, FinCEN đang có một động thái khác. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, FinCEN đã công bố một thông báo ngắn: báo FinCEN 2020-2, nêu rõ:

Hiện tại, các quy định về Báo cáo của Ngân hàng nước ngoài và Tài khoản Tài chính (FBAR) không xác định tài khoản nước ngoài nắm giữ tiền ảo là một loại tài khoản phải báo cáo. (Xem 31 CFR 1010.350 (c)). Vì lý do đó, tại thời điểm này, tài khoản nước ngoài nắm giữ tiền ảo không được báo cáo trên FBAR. Tuy nhiên, FinCEN dự định đề xuất sửa đổi các quy định thực hiện Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) liên quan đến các báo cáo về tài khoản tài chính nước ngoài (FBAR) để bao gồm tiền ảo như một loại tài khoản phải báo cáo.

Rõ ràng là IRS đang trở nên nghiêm túc với tiền điện tử: câu hỏi về việc sử dụng tiền điện tử hiện đã xuất hiện trên Biểu mẫu 1040.

Cho đến nay, cả Kho bạc và FinCEN đều không đưa ra bình luận gì thêm về thông báo, bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm bắt đầu.


Nguồn: Forbes

Dịch: BeInvestor.net
Comments


New York Office
bottom of page