top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Khái niệm, thuật ngữ trong đầu tư EB5 và các loại visa vào Hoa Kỳ bạn cần biết.

Các thuật ngữ, khái niệm trong Đầu tư EB5 - chúng ta cần biết

Bản ghi nhớ phát hành riêng - PPM (Private Placement Memorandum)

Biên bản ghi nhớ phát hành riêng (PPM) là tài liệu tiết được lập giữa những công ty, tổ chức tìm kiếm nguồn vốn và nhà đầu tư EB5. PPM phát thảo rõ các điều khoản chào bán phát hành của bạn, chẳng hạn như loại cổ phiếu hoặc khoản nợ bạn đang bán để đổi lấy vốn đầu tư. PPM phát thảo các yêu cầu và rủi ro tài chánh tiềm ẩn mà các nhà đầu tư EB5 phải đối mặt khi đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể. Từ đó, bảo vệ các doanh nghiệp nhận vốn đầu tư nếu có vấn đề gì xãy ra trong quá trình đầu tư. Các doanh nghiệp muốn được sự chỉ định của Trung tâm vùng phải nộp bản PPM cho USCIS


Chủ Dự án

Là doanh nghiệp hay tổ chức là chủ sở hữu phát hành, vận hành dự án. Chủ Dự án thường tìm kiếm Nhà đầu tư Eb5 - những cá nhân có nhu cầu đầu tư vào dự án để nhận Thẻ xanh Mỹ thông qua đầu tư.


Đầu tư vào Giáo dục luôn được chính phủ Mỹ chào đón và nhà đầu tư quốc tế quan tâm.


Khu vực Nông thôn (Rural Region)

Là một khu vực địa lý nằm bên ngoài thị trấn, thành phố, có dân số ít nhất 20.000 theo điều tra dân số được tiến hành 10 năm một lần hoặc một khu vực địa lý không nằm trong khu vực thống kê đô thị được chỉ định bởi Văn phòng Quản lý và Ngân sách.


SEC (Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái)

Là cơ quan Liên bang của Hoa kỳ qui định về chứng khoán và chọn quyền giao dịch trong ngành công nghiệp chứng khoán. Những qui định về chứng khoán tác động lên ngành công nghiệp EB5 theo nhiều cách. Các công bố phải được đưa ra trong quá trình phát hành, trong đó nêu rõ khi nào thì Trung tâm Khu vực hoặc Vốn sở hữu phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái hoặc Cơ quan nhà nước tương đương và cách thức mà trong đó khoản Đầu tư Eb5 được tiếp thị và bán.


Chứng Khoán

Là một công cụ tài chánh đại diện cho tiền vốn. Ví dụ về chứng khoán bao gồm các hợp đồng phát sinh chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Chứng khoán được nắm giữ nghiêm ngặt của Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (SEC). Các nhà đầu tư Eb5 có thể phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của SEC trừ khi người nộp đơn EB5 có đủ điều kiện là Nhà đầu tư được cấp phép.


Nguồn Tài chánh

Nhà Đầu tư cần phải cung cấp bằng chứng nguồn tài chánh đầu tư có nguồn gốc hợp pháp.


Hợp đồng Đăng ký.

Các văn kiện của SEC thường bao gồm một hợp đồng đăng ký, hợp đồng LP hoặc LLC hoặc bản PPM. Để trở thành thành viên của LP hoặc LLC, bạn phải đăng ký với Ban tổ chức. Bạn phải chấp nhận tất cả các khoản trong hợp đồng đăng ký và nó phải được ký ngược lại bởi thành viên quản lý LLC hoặ đối tác của LP.


TEA

Một Khu vực tạo Việc làm Mục tiêu (TEA) là một khu vực địa lý tuân theo những yêu cầu về khoản đầu tư EB5 đã được giảm bớt. Nhà đầu tư EB5 đầu tư vào một doanh nghiệp nằm trong khu vực TEA là có thể hội đủ điều kiện

đầu tư $800.ooo thay vì $ 1.000.000. TEA là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao thay hoặc là khu vực nông thôn.


Nguồn gốc Vốn đầu tư

Tất cả Nhà đầu tư EB5 phải chứng minh rằng nguồn vốn đầu tư của mình phải có nguồn vốn đầu tư hợp pháp. Đương đơn được yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế, tài liệu kinh doanh và các giấy tờ tài chánh khác để chứng minh nguồn vốn đầu tư hợp pháp. USCIS thường yêu cầu cao về bằng chứng chắc chắn về nguồn vốn, điều này có thể làm chậm tiến trình cấp Visa EB5.


Doanh nghiệp bị khó khăn.

Một doanh nghiệp được gọi là khó khăn để nhận vốn đầu tư EB5 là doanh nghiệp có ít nhất 2 năm tuổi và chịu nhiều khoản lỗ thực tế trong 1 đến 2 năm trước ngày ưu tiên I-526 cho nhà đầu tư.


Công dân Hoa Kỳ.

Có hai loại công dân Hoa Kỳ chính: một là những người là công dân Hoa Kỳ từ lúc được sinh ra và hai là những người qua thủ tục pháp lý nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Những cá nhân trở thành công dân Hoa Kỳ từ lúc sinh ra nếu họ được sinh ra bởi cha mẹ là người Mỹ hoặc họ sinh ra trong lãnh thổ Mỹ mà Hoa kỳ có quyền thực thi pháp lý. Để trở thành công dân Hoa Kỳ, các cá nhân sau khi sinh, các cá nhân phải qua thủ tục pháp lý nhập quốc tịch. Công dân Hoa Kỳ được hưởng nhiều quyền lợi như quyền bầu cử, quyền tìm kiếm việc làm liên bang và ứng cử vào chức vụ bầu chọn.


Thường trú nhân Hoa Kỳ

Thường trú nhân là một người nhập cư đã được nhận Thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Nhà đầu tư EB-5 nhận được tình trạng thường trú cò điều kiện sau khi đơn I-485 được phê duyệt, Đơn điều chỉnh tình trạng hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo visa nhập cư được cấp cho họ trong suốt thời gian hồ sơ được giải quyết tại Lãnh sự quán. Cá nhân nhận được tình trạng thường trú nhân ở Mỹ sau khi đơn I-829 được ký duyệt để loại bỏ tình trạng cư trú.


Ban Quyết định USCIS EB-5

Một ban gồm các chuyên gia USCIS giải quyết những đơn I-924 và xác định liệu doanh nghiệp có nhận được sự lựa chọn của Trung tâm Vùng hay không. Ban này bao gồm các nhà kinh tế, luật sư và những người phán xét của USCIS.


USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) - Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ

Là cơ quan Liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quản lý, giải quyết hầu hết các loại Visa Hoa Kỳ. USCIS là cơ quan trong Bộ An ninh Nội vụ Hoa Kỳ. USCIS đưa ra qui định cho nhà đầu tư nhập cư EB-5.


Trung tâm Visa Quốc gia

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) giải quyết đơn xin cấp Visa thông qua Trung tâm Visa quốc gia (NVC). Trung tâm Visa quốc gia thu thập visa và các bằng chứng hỗ trợ được cung cấp visa. NVC giúp các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể tiếp cận thông tin trong các cuộc phỏng vấn được diễn ra tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.


Chương trình Visa Đa dạng.

Chương trình Visa Đa dạng còn được gọi là chương trình sổ xố visa nhập cư, cấp cho 50.000 visa đến Mỹ hàng năm từ các nước có tỷ lệ nhập cư vào Mỹ thấp. Người nộp đơn tham gia chương trình xổ số trực tuyến và chương trình máy tính lựa chọn visa một cách ngẫu nhiên.


Visa Nhập cư dựa trên cơ sở việc làm.

Visa nhập cư dựa trên cơ sở việc làm giúp tạo điều kiện cho người nước ngoài làm việc tại Mỹ có cơ hội định cư tại Hoa Kỳ. Ví dụ như Visa EB-1 dành cho các cá nhân có năng lực đặc biệt, các giáo sư, các nhà nghiên cứu xuất sắc, các nhà quản lý, điều hành đa quốc gia. Visa EB-2 dành cho người nước ngoài làm việc có bằng cấp cao hoặc chuyên ngành, các cá nhân mà việc nhập cư của họ mang lại lợi ích quốc gia cho Hoa Kỳ. Visa EB-3 là visa dành cho các chuyên gia có bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương. EB-4 visa dành cho người làm việc về tôn giáo và những người nhập cư đặc biệt. Visa EB-5 dành cho các Nhà đầu tư nhập cư.


Visa Nhập cư diện Ưu tiên gia đình.

Visa nhập cư diện ưu tiên gia đình được dành riêng cho các thành viên không trực hệ của công dân Hoa Kỳ. Những người có đủ điều kiện để cấp Visa nhập cư diện ưu tiên gia đình bao gồm con của một công dân Hoa Kỳ đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào, anh chị em ruột và con trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Ví dụ các visa thuộc diện này bao gồm Visa F-1 cho con chưa lập gia đình, F-3 cho con đã lập gia đình và F-4 cho anh chị em ruột.


Visa H1B

H1B cho phép người lao động nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ làm việc tại một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Để hội tụ đủ điều kiện được cấp visa H1B đương đơn phải làm việc một trong những ngành đặc biệt như: pháp luật, lập trình máy tính, khoa học, kỹ thuật.


Visa J-1

Giúp cho những người tham gia trao đổi nghiên cứu và làm việc nhập cư vào Hoa Kỳ trong thời gian tạm thời. Ví như các chương trình cho Visa J-1 như chương trình học thuật, chính phủ hay kinh tế tư nhân.


Visa nhập cư cho thân nhân trực hệ

Visa nhập cư cho thân nhân trực hệ dành cho các bậc cha mẹ; con cái dưới 21 tuổi; vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ.


Visa Nhập cư

Visa nhập cư dành cho người nước ngoài trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ dựa trên:

- Mối quan hệ Gia đình; Việc làm; Xổ số cấp Visa Đa dạng; Tị nạn.


Visa Làm việc Tạm thời

Được cấp cho những người nhập cảnh tại Hoa Kỳ làm việc trong thời gian tạm thời. Visa tạm thời bao gồm H1B dành cho chuyên viên, H2A cho lao động nông nghiệp theo thời vụ. L visa cho lao động muốn nhập cư vào Mỹ...


Visa sinh viên và chương trình trao đổi.

Cho phép cư dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để tham gia chương trình trao đổi. Ví dụ về visa cho các sinh viên và chương trình trao đổi bao gồm Visa F1 cho sinh viên, Visa J-1 cho những người trong chương trình trao đổi văn hóa và giáo dục, visa M-1 được cấp cho những người trong chương trình hướng nghiệp.


Visa cho du khách

Visa cho phép người nước ngoài tạm thời đến thăm Hoa Kỳ, cụ thể như visa B-1 cho những người đến thăm Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh; visa B-2 dành cho những người đến Hoa kỳ để điều trị y tế hoặc du lịch.


BeInvestor tổng hợp

Comments


New York Office
bottom of page