top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 6, 2020, các cổ phiếu của Úc kết thúc chuỗi 6 tuần thắng lợi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 6, 2020, các cổ phiếu của Úc kết thúc chuỗi 6 tuần thắng lợi.Các cổ phiếu Úc đã giảm 1,9% vào thứ Sáu, chấm dứt chuỗi thắng lợi sáu tuần của thị trường. Mặc dù cổ phiếu của tất cả các ngành nghề đều bị sụt giảm, cổ phiếu của các ngân hàng gây tác động nặng nề nhất.


Theo: CommSec (Commonwealth Securities)
Comments


New York Office
bottom of page