top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Hy Lạp (Greece): Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 70% trong năm 2020

“Trong năm 2020, chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng lớn nhất, tăng 70% mức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và, đứng thứ 23 châu Âu, đã cải thiện so với vị trí 29 hồi năm 2019 và vị trí thứ 35 vào năm 2018,” Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển Hy Lạp Adonis Georgiadis cho biết hôm thứ Tư 14/7 tại Diễn đàn InvestGr.

Diễn đàn InvestGr lần thứ 4

Theo Bộ trưởng, các chính sách của chính phủ Hy Lạp tạo điều kiện thúc đẩy tăng vốn FDI, với việc môi trường kinh doanh được cải thiện tạo ra các lĩnh vực đầu tư và quan tâm mới. Ông cho biết trọng tâm là chuyển đổi các doanh nghiệp vừa và nhỏ với việc đưa ra các ưu đãi về tài chính và thuế sẽ sớm được công bố thông qua Gói kế hoạch Phục hồi và Bền vững. Mục đích của việc này là khiến cho các doanh nghiệp nhỏ hơn đạt được quy mô giúp chuyển đổi sản xuất của đất nước.


Về việc cải thiện vị thế của Hy Lạp nhằm thu hút các nhà đầu tư, bộ trưởng cho biết chính phủ có sự hợp tác với Ngân hàng Thế giới và giám sát hàng tuần các mục tiêu cải cách. Ông cũng thông báo rằng một ứng dụng kỹ thuật số mới sẽ sớm được công bố cho phép các nhà đầu tư theo dõi hồ sơ của họ trong suốt quá trình. Diễn đàn InvestGR lần thứ 4 cũng sẽ trình bày báo cáo năm nay của EY về Đầu tư vào Hy Lạp.Comments


New York Office
bottom of page