top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Hoa Kỳ - Ngành tu bổ nhà cửa kết thúc năm 2020 trên nền tảng vững chắc

Chỉ số thị trường tu sửa nhà cửa mới nhất của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia Hoa Kỳ (RMI) cho quý 4 năm 2020 công bố kết quả là 79. Số liệu này là tín hiệu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của những công ty xây dựng chuyên tu sửa nhà cửa đối với thị trường và các dự án thuộc mọi quy mô.

“Thị trường tu sửa đã bùng nổ mạnh mẽ trong suốt năm 2020, khi các chủ nhà có nhiều thời gian hơn để tu bổ ngôi nhà của họ để nới rộng không gian và gia tăng tính hiệu quả.” Chủ tịch NAHB Remodelers Tom Ashley, Jr. cho biết: “Tuy nhiên, hoạt động thị trường có hạ nhiệt một chút vào cuối năm do hậu quả của việc gia tăng số ca nhiễm và bất ổn kinh tế.”

Khảo sát thị trường RMI yêu cầu các công ty tu sửa nhà cửa đánh giá năm thành phần của thị trường tu sửa theo các mức độ "tốt", "tạm" hoặc "kém". Mỗi câu hỏi được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó chỉ số trên 50 cho thấy quan điểm nghiên về điều kiện thành phần đó là khả quan.


Chỉ số Điều kiện Hiện tại là trung bình của ba thành phần sau: tình hình thị trường hiện tại cho các dự án tu sửa lớn, các dự án quy mô vừa phải và các dự án nhỏ. Chỉ số Tương lai là mức trung bình của hai thành phần còn lại: tỷ lệ khách hàng tiềm năng cũng như yêu cầu tu bổ sắp phát sinh và tồn đọng hiện tại của các dự án tu sửa. RMI tổng thể được tính bằng cách lấy trung bình Chỉ số Điều kiện Hiện tại và Chỉ số Tương lai. Bất kỳ con số nào trên 50 cho thấy rằng nhiều nhà tu sửa xem điều kiện thị trường tu sửa nhà cửa là khả quan.


Trong quý 4, tất cả các chỉ số của RMI đều từ 71 trở lên. Chỉ số Điều kiện Hiện tại đạt trung bình 85, với các dự án tu sửa lớn (50.000 USD trở lên) cho kết quả là 78, các dự án tu sửa quy mô vừa phải (ít nhất 20.000 USD và không quá 50.000 USD) là 88 và các dự án tu sửa nhỏ (dưới 20.000 USD) đạt mức 89. Các số liệu này cho thấy hoạt động tu bổ nhà cửa mọi quy mô đang diễn ra một cách sôi động. Chỉ số Tương lai đạt mức trung bình 72, tỷ lệ khách hàng tiềm năng và yêu cầu tu sửa trong tương lai đạt 71 và tồn đọng của các dự án tu bổ là 73.


“Chỉ số 79 của RMI trong quý 4 báo hiệu tốc độ tăng trưởng liên tục cho các công ty chuyên tu sửa nhà cửa vào năm 2021.” – Robert Dietz, trưởng ban kinh tế của NAHB cho biết: “NAHB dự đoán tăng trưởng GDP sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm 2021, khi tỷ lệ được tiêm chủng Covid gia tăng và thị trường việc làm được cải thiện.”Comments


New York Office
bottom of page