Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Giới thiệu tổng quan về Visa Đầu tư EB5 - Thường trú nhân tại Mỹ

Khái quát về EB-5 Visa

EB-5 Visa cho phép người nước ngoài nhập cư vào Mỹ nếu họ có đầu tư vào một doanh nghiệp của Mỹ. Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) quản lý chương trình định cư theo diện đầu tư. EB-5 Visa, cũng được gọi là visa diện việc làm ưu tiên 5, là visa di dân. Điều này có nghĩa rằng người có EB-5 visa được cấp thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ. Người giữ EB-5 visa cũng có thể mang theo vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sang Mỹ. Hãy xem phần dưới đây để biết thêm về lịch sử chương trình EB-5, các yêu cầu về EB-5, các bước của EB-5, Trung tâm Khu vực EB-5, thường trú, và nhập tịch Hoa Kỳ.