Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Giới siêu giàu ở Mỹ đang “chi mạnh tay” cho cuốn hộ chiếu thứ 2

Đã cập nhật: 22 thg 9, 2020

Kể cả trước khi đại dịch bùng phát, trong vòng 5 năm trở lại đây hộ chiếu Mỹ đã giảm sức ảnh hưởng, từ vị trí thứ nhất giảm xuống vị trí thứ bảy trong trong bảng xếp hạng các hộ chiếu quyền lực Bảng xếp hạng Hộ chiếu Henley mới nhất.

Từ tháng 3, việc Hoa Kỳ thiếu khả năng kiểm soát COVID-19 lây lan đã dẫn đến một cú rơi hạng nhanh hơn. Những người nắm giữ hộ chiếu từng là không cần visa thông hành vào gần 200 quốc gia giờ đây bị cấm đi du lịch đến hầu hết các nước Châu Âu, Châu Á và thậm chí cả Canada.