top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

EU thêm Dominica vào danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác về thuế của EU

Hôm nay, Hội đồng EU đã thông qua kết luận về danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác được sửa đổi của EU vì mục đích thuế, quyết định thêm Dominica vào danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác của EU (Phụ lục I của kết luận) và xóa Barbados khỏi danh sách đó.

Danh sách này bao gồm các cơ quan tài phán trên toàn thế giới không tham gia đối thoại mang tính xây dựng với EU về quản lý thuế hoặc không cam kết thực hiện các cải cách cần thiết để tuân thủ một loạt các tiêu chí quản lý về thuế khách quan. Các tiêu chí này liên quan đến tính minh bạch về thuế, đánh thuế công bằng và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để ngăn ngừa suy thoái cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận.

Những thay đổi đối với danh sách có xem xét đến xếp hạng do Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin (Diễn đàn Toàn cầu) của OECD đưa ra gần đây liên quan đến việc trao đổi thông tin theo yêu cầu. Vì mục đích của danh sách, EU yêu cầu các khu vực tài phán ít nhất phải ‘tuân thủ phần lớn’ với tiêu chuẩn quốc tế về tính minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu (EOIR).

Dominica đã được đưa vào danh sách của Liên minh Châu Âu vì quốc gia này được xếp hạng "tuân thủ một phần" từ Diễn đàn Toàn cầu và vẫn chưa giải quyết được vấn đề này.

Barbados đã được thêm vào danh sách này của EU vào tháng 10 năm 2020 sau khi nhận được đánh giá "tuân thủ một phần" từ Diễn đàn Toàn cầu. Hiện quốc gia này đã được Diễn đàn Toàn cầu cấp đánh giá bổ sung và do đó đã được chuyển sang một tài liệu hiện hành (Phụ lục II của kết luận của Hội đồng) trong khi chờ kết quả của đánh giá này.


Các cập nhật khác

Tài liệu hiện hành có trong Phụ lục II của kết luận xác định các khu vực tài phán chưa tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn thuế quốc tế nhưng đã cam kết thực hiện các nguyên tắc quản lý tốt về thuế. Tài liệu này cũng đã được cập nhật ngày hôm nay để phản ánh nhiều thay đổi khác được Hội đồng xác nhận.

Maroc, Namibia và Saint Lucia đã được xóa khỏi tài liệu vì họ đã hoàn thành mọi cam kết của mình. Jamaica đã được thêm vào vì họ đã cam kết sửa đổi hoặc bãi bỏ chế độ thuế có hại (chế độ đặc khu kinh tế) vào cuối năm 2022.

Australia và Jordan đã được gia hạn thời hạn thực hiện các cam kết của mình cho đến khi Diễn đàn OECD về các Chính sách thuế có hại đang chờ đánh giá các cải cách của họ. Maldives đã có thêm 4 tháng để phê chuẩn Công ước Đa phương của OECD về Tương trợ Hành chính.

Thổ Nhĩ Kỳ đã được yêu cầu giải quyết tất cả các vấn đề mở liên quan đến việc trao đổi thông tin hiệu quả với tất cả các quốc gia thành viên, như được nêu rõ trong kết luận của Hội đồng. Trong bối cảnh này, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ cam kết với mức độ chính trị cao trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 để kích hoạt hiệu quả mối quan hệ trao đổi thông tin tự động với tất cả 27 quốc gia thành viên vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.


Bối cảnh

Danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác của EU vì mục đích thuế được lập vào tháng 12 năm 2017. Đây là một phần trong chiến lược đối ngoại của EU về thuế và nhằm đóng góp vào những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy quản trị thuế tốt trên toàn thế giới.

Các cơ quan tài phán được đánh giá dựa trên một bộ tiêu chí do Hội đồng đưa ra vào năm 2016. Các tiêu chí này bao gồm tính minh bạch về thuế, đánh thuế công bằng và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để ngăn ngừa suy thoái cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận. Cập nhật danh sách là một quá trình liên tục và nó đã được sửa đổi nhiều lần. Tính đến năm 2020, danh sách này được cập nhật hai lần một năm.

Danh sách được nêu trong Phụ lục I của kết luận của Hội đồng về danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác của EU vì mục đích thuế. Kết luận cũng bao gồm một tài liệu hiện hành (Phụ lục II) xác định các khu vực pháp lý chưa tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn thuế quốc tế nhưng đã thực hiện đầy đủ các cam kết để cải cách chính sách thuế của mình.

Danh sách được nêu trong Phụ lục I của kết luận của Hội đồng về danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác của EU vì mục đích thuế. Kết luận cũng bao gồm một tài liệu hiện hành (Phụ lục II) xác định các khu vực pháp lý chưa tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn thuế quốc tế nhưng đã thực hiện đầy đủ các cam kết cải cách chính sách thuế của mình.

Sau cập nhật tháng 2 năm 2021, có 12 khu vực pháp lý trong danh sách các khu vực pháp lý bất hợp tác (Phụ lục I): American Samoa, Anguilla, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad và Tobago, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Vanuatu.

Ngoài ra, chín khu vực pháp lý đã đưa ra cam kết cải cách chính sách thuế của họ và hiện đã xuất hiện trong Phụ lục II: Úc, Barbados, Botswana, Eswatini, Jamaica, Jordan, Maldives, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quyết định của Hội đồng được soạn thảo bởi Nhóm Quy tắc Ứng xử của Hội đồng, nhóm này cũng chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp thuế ở các nước thành viên EU.Comentarios


New York Office
bottom of page