top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

EU - Ủy ban Liên minh đề ra sáng kiến, giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng và hợp tác trong di trú

Ủy ban EU đã đưa ra một sáng kiến trong khuôn khổ Hiệp ước mới về di cư và tị nạn với kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng ở Liên minh châu Âu và tăng cường quan hệ đối tác cùng có lợi về di cư với các quốc gia thứ ba.

Sáng kiến, được gọi là Hợp tác Nhân tài, nhằm mục đích kết hợp kỹ năng của người lao động từ các quốc gia bên ngoài EU với nhu cầu của thị trường lao động bên trong EU và trở thành một phần quan trọng trong quan hệ của EU với các nước đối tác khi cùng nhau quản lý vấn đề di trú.


Trong một hội nghị do Ủy ban tổ chức, đại diện của các Quốc gia Thành viên, Nghị viện Châu Âu, các đối tác xã hội và kinh tế và các bên liên quan khác của EU sẽ thảo luận về việc thiết kế và áp dụng Hợp tác Nhân tài.


“Việc di trú hợp pháp, được quản lý tốt có thể mang lại lợi ích to lớn cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta – đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động hiện có của chúng ta là điều cần thiết nhưng lao động di trú cũng có thế đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm khoảng cách kỹ năng và thúc đẩy tiềm năng đổi mới của EU. Hợp tác Nhân tài là một sáng kiến giúp “ba bên đều cùng có lợi”, theo Margaritis Schinas, Phó Chủ tịch phụ trách Thúc đẩy Lối sống Châu Âu cho biết.


Comentários


New York Office
bottom of page