top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chương trình Thường trú nhân Síp thông qua đầu tư

Mức đầu tư tối thiểu:€ 300.000


Lợi ích Chương trình

 • Thủ tục cấp Thường trú nhân trong vòng 60 ngày.

 • Nơi hội tụ cho cả gia đình

 • Người nộp đơn chính, người phối ngẫu của vợ chồng, người chưa thành niên, con cái của người nộp đơn, cũng như cha mẹ của người nộp đơn và cha mẹ của người phối ngẫu

 • Giấy phép Thường trú nhân VĨNH VIỄN

 • Tận hưởng tất cả những lợi ích của giáo dục và sức khỏe giống như người địa phương.

Lợi ích lâu dài

 • Thẻ thường trú nhân(PR) cho Người nộp đơn chính và vợ/chồng

 • Thẻ thường trú nhân cho con trưởng thành trên 25 tuổi nhưng không phải là sinh viên hoặc phụ thuộc tài chính vào cha mẹ , hoặc ngay cả khi họ kết hôn.

 • Người sở hửu Thường trú nhân có thể nộp đơn xin Quốc tịch Cộng hòa Síp thông qua nhập quốc tịch sau 7 năm cư trú hợp pháp tại Síp

 • Người sở hữu PR, sau 5 năm có thể nâng cấp giấy phép PR của mình lên tình trạng cư trú dài hạn cho phép anh ta được hưởng các quyền tương tự đối với công dân EU. Tình trạng của một cư dân dài hạn là vĩnh viễn và có sẵn cho tất cả các công dân ngoài EU đã sống ở Síp hơn 5 năm. Tình trạng cư trú dài hạn được cấp cho những người nộp đơn không rời khỏi đất nước trong hơn sáu tháng liên tiếp, hoặc hơn 10 tháng tích lũy trong thời gian 5 năm.

 • Người giữ PR có thể tự do học tại các trường công lập Hy Lạp, hoặc ở bất kỳ trường tiếng Anh tư nhân nào, cũng như ở các trường đại học, tư thục hoặc công cộng, sau đó cho phép họ học tại các trường đại học ở EU và Hoa Kỳ.

 • Người sở hửu Thẻ thường trú có quyền thành lập công ty Síp và hoạt động trên toàn Liên minh châu Âu

Thời hạn thanh toán


 • Bạn có thể nộp đơn xin PR lập tức sau khi mua bất động sản.

 • Ngay sau khi bạn trả € 200.000 đầu tiên cộng với VAT(€210.000 ), bạn có quyền nộp đơn và nhận được phê duyệt PR trong 60 ngày. Phần còn lại có thể được thanh toán theo từng giai đoạn theo sở thích tài chính của bạn.

Paphos City - Cyprus

Điều kiện

 • Người nộp đơn mua một bất động sản mới với giá trị tối thiểu là €300.000 cộng VAT hoặc mua hai nhà ở (biệt thự hoặc căn hộ) với giá trị tối thiểu € 300.000 cộng với VAT có thể là:

 • Hai bất động sản dân cư hoặc một nơi cư trú ( biệt thự /căn hộ) và một cửa hàng lên đến 100m2. hoặc;

 • Mua một nơi cư trú (biệt thự/ căn hộ) và một văn phòng lên đến 250m2.

 • Bạn phài mua bất động sản đầu tiên và được bán bởi từ một Chủ đầu tư.

 • Người nộp đơn phải chứng minh thu nhập từ nước ngoài ít nhất € 30.000 / năm. Thu nhập này sẽ được tăng thêm € 5.000 mỗi người phụ thuộc (vợ / chồng và con cái) và € 8.000 cho mỗi cha mẹ hai bên. Các quỹ liên quan đến đầu tư và tiền gửi cố định phải đến từ nước ngoài.

 • Trẻ em trưởng thành đến 25 tuổi có thể được Thẻ Thường trú nhân vĩnh viễn. Họ phải chứng minh họ độc thân, phụ thuộc tài chính vào cha mẹ và là sinh viên trong ít nhất sáu tháng kể từ ngày nộp đơn xin PR. Điều này áp dụng cho trẻ vị thành niên là sinh viên bên ngoài Síp.

 • Giấy phép PR của người trưởng thành có hiệu lực ngay cả sau khi họ đã vượt quá 25 tuổi và ngay cả khi họ không còn là sinh viên và/hoặc phụ thuộc tài chính vào cha mẹ và /hoặc ngay cả khi họ kết hôn.

 • Bạn phải chứng minh tài chánh và có một lý lịch tư pháp trong sạch. Không yêu cầu ngôn ngữ, không yêu cầu cư trú, không yêu cầu về giáo dục, không giới hạn tuổi.


Comments


New York Office
bottom of page