top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chương trình Bảo vệ Tiền cọc và chủ nhà – UK

Đã cập nhật: 17 thg 7, 2020

Kinh nghiệm đầu tư BĐS Anh


Tổng quan


Bạn phải gửi tiền đặt cọc thuê nhà của bạn vào một Chương trình Bảo vệ Tiền cọc Thuê nhà (Tenancy Deposit Protection - TDP) nếu khách thuê nhà của bạn theo một hợp đồng thuê nhà ngắn hạn được đảm bảo có hiệu lực sau ngày 6 tháng 4 năm 2007.

Nếu bạn nhận được một vật phẩm có giá trị để đặt cọc thay vì tiền (ví dụ như xe hơi hoặc đồng hồ), bạn không cần phải gửi nó vào TDP.

Các chương trình được chính phủ hỗ trợ này đảm bảo người thuê nhà của bạn sẽ được nhận lại tiền đặt cọc nếu họ:

· đáp ứng đầy đủ các điều khoản của hợp đồng thuê nhà

· không gây thiệt hại cho bất động sản được thuê

· trả đủ tiền thuê nhà và hóa đơn

Bạn (hoặc người môi giới được ủy uyền của bạn phải gửi tiền cọc vào chương trình TDP trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền.


Những chương trình sẵn có


Bạn có thể sử dụng bất kỳ chương trình nào sau đây nếu bất động sản của bạn nằm ở Anh hoặc xứ Wales:Có một vài chương trình TDP riêng dành cho Scotland và Bắc Ireland.

Tất cả các chương trình TDP đều cho bạn 2 lựa chọn:

· Chương trình giữ khoản tiền cọc miễn phí – hay còn gọi là chương trình “tạm giữ”

· Bạn hoặc người môi giới được ủy quyền của bạn giữ tiền cọc và bạn trả tiền cho chương trình để đảm bảo khoản tiền này – còn được gọi là chương trình “được bảo hiểm”

Khi hết thời hạn thuê nhà


Khoảng tiền cọc phải được gửi lại cho người thuê nhà trong vòng 10 ngày tính từ khi bạn và người thuê cùng đồng ý rằng người thuê sẽ được nhận lại tiền cọc.

Nếu bạn có tranh chấp với người thuê


Các khoản tiền cọc sẽ được bảo vệ trong chương trình cho đến khi vấn đề tranh chấp được giải quyết.

Nếu bạn hay người môi giới được ủy quyền của bạn đã chọn chương trình “được bảo hiểm”, bạn hoặc người đó phải gửi số tiền cọc đó cho chương trình TDP. Họ sẽ giữ nó đến khi vấn đề tranh chấp được giải quyết.

Tiền cọc giữ chỗ


Nếu bạn đã nhận được một khoản tiền cọc giữ chỗ từ người thuê nhà của bạn trong tương lai (khoản tiền để “giữ chỗ” một bất động sản trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký), bạn không cần phải bảo vệ nó. Khi họ trở thành người thuê nhà của bạn, khoản tiền cọc giữ chỗ này trở thành tiền đặt cọc, và bạn phải bảo vệ nó.

Tiền cọc được thanh toán bởi một bên thứ ba


Bạn phải sử dụng chương trình TDP ngay cả khi tiền cọc được người khác chi trả, ví dụ như chương trình tiền cọc thuê nhà hoặc bố mẹ của người thuê.

Thông tin bạn cần phải cung cấp cho người thuê nhà


Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tiền cọc của họ, bạn phải thông báo cho người thuê nhà:

· địa chỉ của bất động sản được thuê

· họ đã trả bao nhiêu tiền cọc

· tiền cọc được bảo vệ như thế nào

· tên và chi tiết liên lạc của chương trình Bảo vệ Tiền cọc Thuê nhà (TDP) và dịch vụ giải quyết tranh chấp của chương trình đó

· chi tiết liên lạc của bạn (hoặc của người môi giới được ủy quyền của bạn)

· tên và chi tiết liên lạc của bất kỳ bên thứ ba nào đã trả tiền đặt cọc

· lý do khiến bạn sẽ giữ lại một phần hoặc toàn bộ số tiền cọc - ví dụ: vì người thuê của bạn làm hư hỏng tài sản của bạn và bạn cần sửa chữa

· làm thế nào để đăng ký nhận lại tiền đặt cọc khi hết thời hạn thuê nhà

· phải làm gì nếu họ không thể tìm được bạn khi kết thúc hợp đồng thuê nhà

· phải làm gì nếu có tranh chấp về số tiền ký cọc được trả lại khi kết thúc hợp đồng thuê nhà

Nếu bạn không bảo vệ số tiền cọc thuê nhà thì


Người thuê nhà của bạn có thể nộp đơn kiện lên tòa án quận nếu bạn không sử dụng chương trình Bảo vệ Tiền cọc Thuê nhà (TDP) khi bạn có trách nhiệm làm điều đó. Họ có thể làm điều này vào bất cứ lúc nào trong thời gian thuê nhà.

Nếu tòa án nhận thấy bạn chưa bảo vệ tiền cọc, tòa có thể yêu cầu bạn:

· trả cọc lại cho người thuê nhà

· hoặc gửi nó vào trong một tài khoản ngân hàng của chương trình TDP tạm giữ trong vòng 14 ngày


Tòa án cũng có thể yêu cầu bạn phải trả gấp 3 lần số tiền đặt cọc mà người thuê đã cọc cho bạn trong vòng 14 ngày kể từ ngày yêu cầu.

Khi hết thời hạn thuê nhà


Tòa án cũng có thể quyết định rằng những người thuê nhà của bạn không phải rời khỏi bất động sản họ thuê khi hợp đồng thuê nhà kết thúc nếu bạn không sử dụng chương trình TDP theo đúng nghĩa vụ.

Tranh chấp


Hãy sử dụng Dịch vụ giải quyết tranh chấp miễn phí trong chương trình Bảo vệ Tiền cọc Thuê nhà (TDP) của bạn nếu bạn không đồng ý với người thuê về số tiền cọc sẽ được hoàn trả cho họ.

Hãy liên hệ với chương trình TDP của bạn để biết thêm thông tin về dịch vụ giải quyết tranh chấp. Các chương trình được liệt kê dưới đây:


Trợ giúp và tư vấn


Bạn có thể nhận được trợ giúp và tư vấn từ:

· Một luật sư


Nguồn: www.gov.uk

Comments


New York Office
bottom of page