Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chương trình Bảo vệ Tiền cọc và chủ nhà – UK

Đã cập nhật: 17 thg 7, 2020

Kinh nghiệm đầu tư BĐS Anh


Tổng quan


Bạn phải gửi tiền đặt cọc thuê nhà của bạn vào một Chương trình Bảo vệ Tiền cọc Thuê nhà (Tenancy Deposit Protection - TDP) nếu khách thuê nhà của bạn theo một hợp đồng thuê nhà ngắn hạn được đảm bảo có hiệu lực sau ngày 6 tháng 4 năm 2007.

Nếu bạn nhận được một vật phẩm có giá trị để đặt cọc thay vì tiền (ví dụ như xe hơi hoặc đồng hồ), bạn không cần phải gửi nó vào TDP.

Các chương trình được chính phủ hỗ trợ này đảm bảo người thuê nhà của bạn sẽ được nhận lại tiền đặt cọc nếu họ:

· đáp ứng đầy đủ các điều khoản của hợp đồng thuê nhà

· không gây thiệt hại cho bất động sản được thuê

· trả đủ tiền thuê nhà và hóa đơn

Bạn (hoặc người môi giới được ủy uyền của bạn phải gửi tiền cọc vào chương trình TDP trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền.


Những chương trình sẵn có


Bạn có thể sử dụng bất kỳ chương trình nào sau đây nếu bất động sản của bạn nằm ở Anh hoặc xứ Wales:


· Deposit Protection Service

· My Deposits

· Tenancy Deposit Scheme


Có một vài chương trình TDP riêng dành cho Scotland và Bắc Ireland.

Tất cả các chương trình TDP đều cho bạn 2 lựa chọn:

· Chương trình giữ khoản tiền cọc miễn phí – hay còn gọi là chương trình “tạm giữ”

· Bạn hoặc người môi giới được ủy quyền của bạn giữ tiền cọc và bạn trả tiền cho chương trình để đảm bảo khoản tiền này – còn được gọi là chương trình “được bảo hiểm”

Khi hết thời hạn thuê nhà


Khoảng tiền cọc phải được gửi lại cho người thuê nhà trong vòng 10 ngày tính từ khi bạn và người thuê cùng đồng ý rằng người thuê sẽ được nhận lại tiền cọc.

Nếu bạn có tranh chấp với người thuê


Các khoản tiền cọc sẽ được bảo vệ trong chương trình cho đến khi vấn đề tranh chấp được giải quyết.

Nếu bạn hay người môi giới được ủy quyền của bạn đã chọn chương trình “được bảo hiểm”, bạn hoặc người đó phải gửi số tiền cọc đó cho chương trình TDP. Họ sẽ giữ nó đến khi vấn đề tranh chấp được giải quyết.

Tiền cọc giữ chỗ


Nếu bạn đã nhận được một khoản tiền cọc giữ chỗ từ người thuê nhà của bạn trong tương lai (khoản tiền để “giữ chỗ” một bất động sản trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký), bạn không cần phải bảo vệ nó. Khi họ trở thành người thuê nhà của bạn, khoản tiền cọc giữ chỗ này trở thành tiền đặt cọc, và bạn phải bảo vệ nó.

Tiền cọc được thanh toán bởi một bên thứ ba


Bạn phải sử dụng chương trình TDP ngay cả khi tiền cọc được người khác chi trả, ví dụ như chương trình tiền cọc thuê nhà hoặc bố mẹ của người thuê.

Thông tin bạn cần phải cung cấp cho người thuê nhà


Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tiền cọc của họ, bạn phải thông báo cho người thuê nhà:

· địa chỉ của bất động sản được thuê