top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chương trình định cư EB-5 dành cho nhà đầu tư của Hoa Kỳ đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng.

Bài viết của luật sư Andy J. Semotiuk- một luật sư di trú Mỹ và Canada. Ông cũng là cựu Phóng viên LHQ, một diễn giả chuyên nghiệp và làm việc cho Công ty Luật Pace ở Toronto. Bài viết được đăng trên forbes.com

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể từ bỏ Hoa Kỳ nếu chương trình EB-5 của trung tâm khu vực không được tái thiết lập nhanh chóng

Chương trình trung tâm khu vực EB-5 của Hoa Kỳ đã phải chịu nhiều thất bại trong vài năm qua. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào chương trình đã bị lung lay bởi một chuỗi các sự kiện. Thứ nhất, việc gia hạn chương trình EB-5 của trung tâm khu vực đã bị tách biệt khỏi quy trình ngân sách thông thường của Quốc hội, do đó khiến việc gia hạn chương trình trở nên khó khăn hơn. Covid-19 gây khó khăn trong việc huy động vốn và quá trình xử lý trường hợp bị chậm lại trong thời gian đại dịch. Tổng thống Trump đã nâng mức đầu tư tối thiểu lên 900.000 USD. Sau đó, vụ Behring xuất hiện để loại bỏ những thay đổi quy định được đưa ra dưới thời Trump. Cuối cùng, và thậm chí còn quan trọng hơn, Quốc hội đã cho phép chương trình trung tâm khu vực ngừng hoạt động kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trong chín tháng, chương trình trung tâm vùng EB-5 lang thang trong vùng đất không người tìm kiếm sự phục sinh. Cuối cùng, vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Quốc hội đã thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, lấy ngày 15 tháng 5 năm 2022 là ngày mới khi chương trình trung tâm khu vực một lần nữa có thể đi vào hoạt động.


Một biểu mẫu mới bất ngờ

Trong một tập hợp các câu hỏi thường gặp mới được xuất bản (FAQ), Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một chính sách mới liên quan đến chương trình EB-5 của trung tâm khu vực. Vị trí được thực hiện không diễn ra tốt đẹp với nhiều đại diện của cộng đồng nhập cư nhà đầu tư. Nó nêu rõ, “Các thực thể muốn được chỉ định làm trung tâm khu vực phải nộp Mẫu I-956, Đơn xin Chỉ định Trung tâm Khu vực. USCIS sẽ xuất bản biểu mẫu mới này, bao gồm các hướng dẫn về biểu mẫu, với thông tin bổ sung về quy trình nộp đơn trước ngày 14 tháng 5 năm 2022.” Chương trình trung tâm khu vực bắt đầu hoạt động vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Việc thực hiện Đạo luật với bước mới này không phải là một sự phát triển đáng hoan nghênh.


Tái định hình là cần thiết

Vấn đề phức tạp hơn là USCIS đang xem xét rằng các trung tâm khu vực được chỉ định trước đây không thể duy trì chỉ định của họ mà không nộp Mẫu I-956 mới. Họ cho rằng Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 đã bãi bỏ Chương trình trung tâm khu vực kế thừa, do đó khiến các trung tâm khu vực được chỉ định trước đó phải đăng ký lại để được chỉ định. Lập trường được thực hiện khiến các cá nhân đang tìm kiếm tư cách là nhà đầu tư nhập cư trì hoãn việc nộp đơn I-526 với tư cách là Doanh nhân nước ngoài sau ngày 14 tháng 5 năm 2022, vì trước tiên trung tâm khu vực phải nộp đơn I-956 để được chấp thuận, sau đó nộp đơn đăng ký dự án và nhận số biên nhận để đủ điều kiện giúp các nhà đầu tư nộp đơn xin thẻ xanh của họ.


Những đơn I-526 trước đó có thể được xử lý

May mắn thay, không phải tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đều bị trì hoãn bởi động thái bất ngờ này của USCIS. USCIS đang xử lý các Mẫu I-526 liên quan đến trung tâm khu vực được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, tức là ngày kết thúc của chương trình trung tâm khu vực trước đó. Mặc dù việc bãi bỏ chương trình nhà đầu tư nhập cư trước đây yêu cầu các trung tâm khu vực được chỉ định trước đó phải nộp đơn xin chỉ định lại nếu họ muốn tiếp tục tham gia, nhu cầu đăng ký lại không ảnh hưởng đến các kiến nghị đang chờ xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Vì những kiến nghị đó đã được đại diện luật mới, quá trình xử lý đang được thực hiện theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện hiện hành tại thời điểm các đơn yêu cầu đó được nộp


Chương trình Trung tâm Khu vực Mới đang theo dòng.

Nói như vậy, rõ ràng là sự thành công hay thất bại của chương trình EB-5 của trung tâm khu vực mới đang theo dòng là ở đây. Một số đã hỏi liệu Mẫu I-956 mới có thể được xử lý trên cơ sở giải quyết nhanh hay không. Điều đáng lo ngại là nếu những hồ sơ này không được xử lý trong vòng một hoặc hai tháng, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào chương trình trung tâm vùng sẽ bị lung lay đến mức chương trình sẽ cạn kiệt. Tại sao phải chờ xem Hoa Kỳ sẽ mất bao lâu để mở chương trình nhập cư cho nhà đầu tư nước ngoài khi các quốc gia khác đang cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài những lựa chọn thay thế tuyệt vời tương tự?


Hy vọng duy nhất là USCIS sẽ cùng hành động và xử lý các đơn đăng ký này trên cơ sở ưu tiên để mở ra chương trình trung tâm khu vực mới và làm cho chương trình hoạt động theo cách nên được chạy càng sớm càng tốt.


Bài dịch theo forbes.com

Comentarios


New York Office
bottom of page