top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên mới về chính sách nhập cư

Chính sách nhập cư vẫn sẽ tiếp tục là trọng tâm của nền kinh tế và xã hội Canada. Điều này đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm mới mà ông cấp cho Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino mới đây.

Bộ trưởng Nhập cư Canada - ông Marco Mendicino

Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất đối với Bộ Nhập cư Canada. Bức thư ủy nhiệm mới này bổ sung cho bức thư mà ông Trudeau đã cấp cho ông Mendicino hồi tháng 12 năm 2019.

Lý do cho bức thư ủy nhiệm mới này là chính phủ Canada đã bắt đầu một phiên họp mới của Quốc hội vào tháng 9 và nó cũng kết hợp các mục tiêu mới phát sinh do cuộc khủng hoảng COVID-19. Các ưu tiên chính được nêu trong thư ủy nhiệm mới này bao gồm:

  • Tiếp tục chào đón những người mới nhập cư nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phục hồi hậu COVID bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các chương trình nhập cư có liên quan đến yếu tố kinh tế; xúc tiến việc đoàn tụ gia đình; và tiến hành các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực.

  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp lộ trình định cư dài hạn cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các nhà chăm sóc dài hạn, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch Corona.

  • Tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp trong nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada, sẽ quản lý các cảng nhập cảnh của Canada một cách có trách nhiệm và nhân ái.

  • Xác định thêm lộ trình thường trú cho lao động nước ngoài tạm thời.

  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hỗ trợ Người khuyết tật Hòa nhập để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và để đảm bảo người lao động đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

  • Tiếp tục làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada để hỗ trợ định cư cho những người mới nhập cư, bao gồm việc đào tạo tiếng Pháp.

Thư ủy nhiệm mới không có gì bất ngờ và nêu rõ các mục tiêu mà chính phủ Canada đã theo đuổi trong suốt thời gian cầm quyền. Nó bổ sung vào các mục tiêu được nêu trong thư ủy nhiệm tháng 12 năm 2019 mà IRCC tiếp tục theo đuổi. Chủ đề cơ bản của thư ủy nhiệm mới này là Canada sẽ tiếp tục vận hành hệ thống nhập cư bằng khả năng tốt nhất của mình trong thời kỳ đại dịch để có thể khai thác các kỹ năng và tài năng của những người mới nhập cự nhằm hỗ trợ nền kinh tế của mình sau khi đại dịch đã được kiểm soát.


Dịch: BeInvestor.net

Commentaires


New York Office
bottom of page