top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Các thay đổi lớn trong chương trình Đầu tư - Định cư Úc trong năm 2021

Trang tin của ông Alan Tudge, Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch, Nhập cư và Đa Văn hóa của Úc mới đây vừa công bố các điều chỉnh về các diện visa Đầu tư vào Úc, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.Theo ông Alan Tudge, riêng trong năm ngoái chương trình BIIP đã thu hút được 1,3 tỷ AUD, nguồn vốn thiết yếu cho việc phục hồi kinh tế sau COVID-19 (Coronavirus). Ông cũng kỳ vọng những thay đổi này sẽ tối ưu những đóng góp về mặt kinh tế từ những nhà đầu tư ngoại tới thị trường Úc, đồng thời mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân Úc.


Những cập nhật mới nhất này được đưa ra để duy trì lòng tin của nhà đầu tư, tiến hành những thay đổi nhỏ nhưng có lợi cho chương trình để đảm bảo Úc vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho những người sẵn sàng di cư và đầu tư.


Cụ thể, chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (BIIP- The Business Innovation and Investment Program) sẽ được cắt giảm từ 9 chương trình như hiện tại thành 4 chương trình và sẽ có những thay đổi đối với các yêu cầu nhằm hội đủ điều kiện nhập cư Úc.


Các chương trình Đầu tư Định cư sẽ ngưng xử lý những hồ sơ nộp sau 01 tháng 07 năm 2020 bao gồm:

  • Nhà Đầu tư Cao cấp 188D (Premium Investor)

  • Doanh nghiệp có Lịch sử Kinh doanh Thành công (Visa 132A) (Significant Business History)

  • Doanh nhân được tài trợ bởi Quỹ Đầu tư Mạo hiểm (Visa 132B) (Venture Capital Entrepreneur)

Các hồi sơ đăng ký trước thời điểm 01 tháng 07 năm 2020 vẫn sẽ được xử lý.


4 loại visa diện Đầu tư Kinh doanh vẫn được duy trì sau ngày 01 tháng 07 năm 2020 bao gồm:

  • Kinh doanh Đổi mới (Visa 188A)(Business Innovation)

  • Doanh nhân Khởi nghiệp (Visa188E) (Entrepreneur)

  • Nhà Đầu tư (Visa 188B)(Investor)

  • Nhà Đầu tư Trọng yếu 188C (Significant Investor)

Các thay đổi khác đối với chương trình Đầu tư Định cư Úc

Những nhà đầu tư, doanh nhân cùng gia đình đã có thị thực tạm trú sẽ được quyền xin cấp thường trú nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau 3 năm. Và hiệu lực của 4 loại visa 188A – Business Innovation (Đổi mới kinh doanh), Visa 188E – Entrepreneur (Doanh nhân), Visa 188B – Investor (Đầu tư), Visa 188C – Significant Investor (Đầu tư trọng điểm) có thời hạn đến 5 năm. Nghĩa là người sở hữu visa sẽ có thêm thời gian 2 năm để đáp ứng các yêu cầu đăng ký thường trú nhân Úc.


Business Innovation visa (Visa Kinh doanh Đổi mới) - 188A

Người nắm giữ visa này có thể xin gia hạn thêm 01 lần nếu họ không đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và cư trú trong thời gian quy định. Những người tạm thời nắm giữ visa Kinh doanh Đổi mới (188A) được xin gia hạn thêm 02 năm miễn là họ thể hiện cam kết thực tế trong việc tiếp tục quản lý một doanh nghiệp đã hoạt động tích cực tại Úc trong hai năm trước đó.


Yêu cầu về tài sản đối với diện visa này cũng tăng. Cụ thể, ứng viên cần có tài sản doanh nghiệp trị giá 1,25 triệu AUD (so với mức trước đây là 800.000 AUD) và có doanh thu hàng năm là 750.000 AUD (tăng từ mức trước đây là 500.000 AUD). Những yêu cầu này nhằm để chứng minh sự nhạy bén trong kinh doanh của các ứng viên.


Significant Investor visa (Visa Nhà Đầu tư Trọng yếu) – 188C

Nếu họ chưa đáp ứng các điều kiện về kinh doanh và cư trú trong thời gian quy định, chủ sở hữu tạm thời visa Nhà Đầu tư Trọng yếu có thể xin gia hạn 02 lần, mỗi lần 02 năm với điều kiện họ tiếp tục duy trì khoản đầu tư đáng kể theo cam kết của mình.


Entrepreneur Visa (Visa Doanh nhân Khởi nghiệp) – 188E

  • Quỹ tài trợ $200.000 bắt buộc đối với người nộp đơn xin visa 188E sẽ được loại bỏ.

  • Người nộp đơn xin visa Doanh nhân Khởi nghiệp sẽ cần được chính phủ Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ xác nhận.

Bên cạnh đó, chính phủ Úc cũng sẽ tham vấn rộng rãi về các ngành công nghiệp để thông báo bất kỳ thay đổi nào khi kêu gọi đầu tư.


BeInvestor.net sưu tầm và tổng hợp

Comments


New York Office
bottom of page