top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Bồ Đào Nha hoãn thay đổi gây tranh cãi đối với chương trình Golden Visa đến tháng 1 năm 2022

Đã cập nhật: 12 thg 4, 2021

Bồ Đào Nha đã công bố những sửa đổi đối với chương trình Golden Visa sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Ý nghĩa của sắc lệnh này là nó hoãn việc loại trừ Lisbon và Porto khỏi chương trình thị thực vàng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.

Các thay đổi khác bao gồm các thay đổi đối với khoản đầu tư tối thiểu cần thiết của phương án đầu tư Capital Transfer (Đầu tư vốn) dành cho các nhà đầu tư Golden Visa.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Về chương trình Golden Visa

Bồ Đào Nha có 8 phương án đầu tư vào chương trình Golden Visa và bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ điều kiện của một trong các phương án này đều thỏa điều kiện để thường trú tại Bồ Đào Nha bằng cách sống ở Bồ Đào Nha chỉ trong bảy ngày trong hai năm đầu và 14 ngày trong các giai đoạn còn lại.

Lựa chọn đầu tư phổ biến nhất là đầu tư €500.000 vào bất động sản ở Bồ Đào Nha. Một nhà đầu tư chọn cải tạo một bất động sản đã được xây dựng cách đây hơn 30 năm chỉ cần đầu tư €350.000.

Sau bất động sản, lựa chọn ưu tiên tiếp theo là phương án Đầu tư vốn trong đó người nộp hồ sơ phải đầu tư vốn vào một công ty hoặc tổ chức hoặc quỹ của Bồ Đào Nha theo quy định của chương trình.


Tăng mức đầu tư tối thiểu của phương án Đầu tư vốn vào Bồ Đào Nha

  • Tăng từ €1 triệu lên €1,5 triệu: Đầu tư vốn để sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu khoa học công hoặc tư nhân ở Bồ Đào Nha.

  • Tăng từ €350.000 lên €500.000: Đầu tư vốn vào các quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm với 60% đầu tư vào các công ty đã đăng ký ở Bồ Đào Nha. Người nộp hồ sơ phải duy trì khoản đầu tư trong vòng 5 năm.

  • Tăng từ €350.000 lên €500.000: Đầu tư vào một công ty mới hoặc công ty đã đăng ký tại Bồ Đào Nha và tạo ra 5 việc làm và duy trì số lượng đó trong thời hạn 3 năm.


Loại trừ Lisbon và Porto khỏi các địa phương đầu tư hợp lệ

Các khoản đầu tư vào bất động sản hợp lệ gồm:

  • Khu tự trị Madeira

  • Khu tự trị Azores

  • Các vùng lãnh thổ được liệt kê trong phụ lục của sắc lệnh số 208/2017

Sửa đổi này có nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư nào mua bất động sản ở Porto, Lisbon và các địa điểm khác không nằm trong các khu vực và lãnh thổ nêu trên sẽ không đủ điều kiện để được cấp thị thực vàng.

Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, kết quả là bất kỳ ai mua bất động sản ở thủ đô Lisbon hoặc ở Porto sẽ tiếp tục đủ điều kiện để được cấp thị thực vàng cho đến cuối năm 2021.


Thay đổi này sẽ có hiệu quả như nào?

Bồ Đào Nha đã giới thiệu chương trình thị thực vàng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm thúc đẩy nền kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài. Đại dịch đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế khác và các quốc gia sẽ lại tìm cách thu hút các nhà đầu tư định cư.


Việc tăng các khoản đầu tư tối thiểu để đủ điều kiện của phương án Đầu tư Vốn, mặc dù mức tăng rất đáng kể, nhưng khó có thể gặp phải sự phản đối lớn từ các nhà đầu tư. Điều này là do hơn 90% những người nộp đơn xin thị thực vàng thích đầu tư bất động sản.


Đây là lý do tại sao quyết định hạn chế các nhà đầu tư vào các bất động sản nằm ở các vị trí và khu vực cụ thể ở Bồ Đào Nha có thể sẽ vấp phải sự phản đối đáng kể.

Sửa đổi đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ khi nó được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2020, buộc chính phủ phải hoãn việc thực hiện thay đổi đến năm 2021. Đại dịch còn có những vấn đề phức tạp hơn nhưng chính phủ đã từ chối rút lại thay đổi và đã quyết định trì hoãn nó lâu hơn nữa đến năm 2022.

Comments


New York Office
bottom of page