top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Amazon bắt đầu Chương trình Kỹ năng Kỹ thuật số ở Hy Lạp (Greece)

Tổ chức Nhân lực của Hy Lạp (OAED) đã ký một bản ghi nhớ hợp tác với chi nhánh Web Services của Amazon (AWS) để trau dồi kỹ năng kỹ thuật số cho những người thất nghiệp của quốc gia này.

Trong khuôn khổ một phần của chương trình Việc làm và Kỹ năng Kỹ thuật số Quốc gia của Hy Lạp, hai bên sẽ cùng hành động để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trong thị trường lao động trong nước, với trọng tâm là phát triển kỹ năng trong công nghệ dịch vụ đám mây.


Thông qua sáng kiến mới này, OAED đang mở rộng phạm vi hợp tác với các công ty đổi mới công nghệ quốc tế - trước đây đã làm việc với Google - đánh dấu tầm quan trọng ngày càng tăng của việc tiếp nhận các kỹ năng kỹ thuật số.


Những động thái của Amazon để hỗ trợ thị trường lao động ở Hy Lạp

“Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Hy Lạp trong nền kinh tế kỹ thuật số là lực lượng lao động chất lượng, đó là lý do lý do chúng tôi cố gắng hết sức để đầu tư vào đó”, Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội, Kostis Haztidakis, cho biết trong sự kiện ra mắt kỹ thuật số cho bản ghi nhớ.


Hành động chung đầu tiên của OAED và Amazon Web Services sẽ là vận hành một thí điểm về đào tạo miễn phí cho người thất nghiệp về công nghệ đám mây kỹ thuật số (dịch vụ đám mây) thông qua giáo dục hiện đại và không đồng bộ.


Kết quả của khóa đào tạo sẽ là các chứng chỉ tương ứng từ Amazon Web Services, công ty hàng đầu thế giới trong việc phát triển các dịch vụ điện toán đám mây, và học viên sẽ có được các kỹ năng đang được các công ty ở Hy Lạp yêu cầu cao. Ngoài ra, Amazon Web Services sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của OAED và việc sử dụng các dịch vụ đám mây kỹ thuật số của OAED.

Đầu năm nay, Amazon đã mở một địa điểm CloudFront tại Athens, một phần trong hoạt động đầu tư đang tiến triển của tập đoàn tại quốc gia này.

Amazon đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Quản trị Kỹ thuật số của Hy Lạp vào năm 2020.Kommentare


New York Office
bottom of page