top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Định cư Mỹ diện việc làm: Xác định mức lương trung bình

Tại sao phải xác định mức lương trung bình?

Xác định mức lương trung bình là một quy trình bắt buộc để nhà tuyển dụng Hoa Kỳ có thể xin cấp Giấy chứng nhận lao động PERM và thuê lao động từ nước ngoài.

Bộ Lao Động Hoa Kỳ (Department of Labor – DOL) sẽ xác định mức lương trung bình nhằm đảm bảo hai yếu tố trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài bao gồm:

  • Người lao động Mỹ không bị tước mất cơ hội việc làm do việc thuê mướn lao động từ nước ngoài.

  • Mức lương trung bình của lao động nước ngoài bằng với mức lương lao động Mỹ trong cùng lĩnh vực, không bị cắt xén lương.

Các yếu tố quyết định tới việc xác định lương trung bình dành cho người lao động:

  • Vị trí công việc.

  • Mức lương trung bình trên thị trường việc làm.

Trước khi bắt tay vào quy trình cấp chứng nhận PERM, người sử dụng lao động cần biết về mức lương trung bình của vị trí được tuyển dụng.


Xác định mức lương trung bình diện lao động định cư Mỹ như thế nào?

Đây là mức lương trung bình mà người lao động Mỹ được trả nếu nhà tuyển dụng đồng ý thuê họ cho một vị trí công việc. Nói cách khác, để thuê người lao động nước ngoài làm việc tại vị trí được đăng tuyển, thì nhà tuyển dụng lao động bắt buộc phải trả cho họ một mức lương tương đương với mức lương thuê một người lao động sở tại, không được cắt xén.

Tuy nhiên, thông thường tiêu chuẩn mức lương trung bình sẽ được định giá theo mức lương trong tiểu bang. Do mức lương trung bình giữa các tiểu bang và thành phố có sự khác biệt đáng kể.

Ví dụ, mức lương trung bình nhìn chung ở Knoxville, Tennessee là 21.95 đô la, trong khi ở Seattle, Washington là 32.95 đô la.


Quy trình xác định mức lương trung bình

Quy trình xác định mức lương trung bình là một bước cần thiết để đưa người lao động nước ngoài đến Mỹ làm việc.

Mỗi bước trong quy trình xác định mức lương trung bình phải được tuân thủ và cung cấp bằng chứng chứng minh các bước đó đã được hoàn thành.


Làm thế nào để xác định mức lương trung bình

Để có thể xác định chính xác mức lương trung bình của vị trí công việc đang tuyển dụng phải thông qua National Prevailing Wage Center (NPWC) hoặc sử dụng thư viện tiền lương trực tuyến để tra cứu.

Mặc dù có một số ngoại lệ đối với quy trình xác định mức lương trung bình, tuy nhiên các chương trình như E-3, H1B và H-1B1 đều yêu cầu người sử dụng lao động phải trả tiền công theo mức lương trung bình.


Chứng minh khả năng chi trả lương cho người lao động

Bên cạnh việc xác định mức lương trung bình thì nhà sử dụng lao động cần chứng minh rằng họ đủ năng lực chi trả lương cho lao động người nước ngoài sau khi cá nhân này trở thành thường trú nhân, đến Mỹ làm việc tại công ty bảo lãnh.

Để chứng minh yếu tố bền vững của doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần chứng minh doanh thu và nộp các loại giấy tờ liên quan. Luật sư di trú có thể tư vấn cho nhà tuyển dụng chuẩn bị các tài liệu cần thiết.


Công khai đăng tin tuyển dụng cho người lao động Mỹ

Để đảm bảo người lao động Mỹ không mất cơ hội việc làm, nhà tuyển dụng cần đăng tuyển công việc trên các phương tiện truyền thông như báo địa phương, hội chợ việc làm, website công ty, quảng cáo trên đài phát thanh,v.v. Đây được gọi là Dò xét Thị trường Lao động Hoa Kỳ.

Vị trí tuyển dụng cũng được đăng đồng thời trong tối thiểu 30 ngày thông qua Cơ quan Lực lượng Lao động Tiểu bang.

Thời gian đăng tuyển phải tối thiểu 30 ngày nhưng không quá 180 ngày.


Yêu cầu đối với Chứng nhận lao động PERM

Chứng nhận lao động PERM là một bước bắt buộc để nhà tuyển dụng được quyền sử dụng lao động người nước ngoài. Nếu người sử dụng lao động không xin được Giấy chứng nhận PERM, họ không thể bảo lãnh lao động xin thị thực làm việc tại Mỹ.

Thời gian trung bình xin Giấy chứng nhận lao động PERM mất từ 4-6 tháng.

Các yêu cầu để được cấp Giấy chứng nhận lao động PERM bao gồm: khả năng chi trả mức lương trung bình, chứng minh rằng lao động Hoa Kỳ không thể đảm đương vị trí công việc được đăng tuyển, vị trí công việc phải là toàn thời gian, cố định, không phải việc làm thời vụ và, kinh nghiệm/học vấn của người lao động phù hợp với yêu cầu cho vị trí đăng tuyển.


Bước tiếp theo sau khi được cấp Giấy chứng nhận lao động PERM

Giấy chứng nhận lao động PERM chỉ có hạn sử dụng trong vòng 180 ngày. Do đó, để có thể bảo lãnh người lao động nước ngoài đến Mỹ làm việc, người sử dụng lao động cần nộp đơn I-140 đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) trước khi PERM hết hạn.

Nếu Giấy chứng nhận lao động quá hạn, nhà tuyển dụng phải làm lại thủ tục xin loại giấy tờ này.

Đơn I-140 nhằm chứng minh cho USCIS về việc đương đơn người nước ngoài có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng cần (bao gồm kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm).

Thời gian xử lý trung bình của đơn I-140 là từ 4-6 tháng; tuy nhiên, nếu yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh, đơn có thể được xét duyệt trong vòng 15 ngày (có phát sinh chi phí).

Giấy chứng nhận lao động PERM có thời hạn hiệu lực. Người sử dụng lao động phải nộp Đơn I-140 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) trước khi thời hạn sáu tháng kết thúc. Nếu không tiến hành bước tiếp theo trước khi giấy này hết hạn, người sử dụng lao động buộc phải nộp đơn xin Giấy chứng nhận lao động PERM một lần nữa.


Nguồn: US Direct IMM

Comentários


New York Office
bottom of page