top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Định cư Canada: Chương trình Visa Khởi nghiệp - Cách thức nộp hồ sơ

Đã cập nhật: 27 thg 7, 2020

Bạn cần phải cung cấp hồ sơ sinh trắc học


Phần lớn các trường hợp nộp hồ sơ xin định cư Canada đều phải nộp dấu vân tay và ảnh (sinh trắc học).


Hình thức hồ sơ

Bộ hồ sơ xin Visa Khởi nghiệp bao gồm Hướng dẫn Danh sách hồ sơ


Điền đơn

2. Nhấp vào nút “Xác thực” trên đơn. Nếu có những nội dung bạn điền thiếu hoặc sai và cần bổ sung/chỉnh sửa, chúng sẽ được viền đỏ.

3. In Đơn đã được xác thực. Hãy in tất cả các trang của đơn này, bao gồm cả trang mã vạch. Trang mã vạch sẽ xuất hiện sau khi bạn xác thực đơn. Nếu bạn có nhiều hơn 1 bộ hồ sơ, hãy đặt một trang mã vạch riêng cho từng bộ hồ sơ.

4. Ký tên và điền ngày tháng vào đơn.


Hoàn thành Danh sách hồ sơ

1. Tập hợp tất cả các giấy tờ và thông tin cần thiết theo Danh sách hồ sơ

2. Kiểm tra từng loại giấy tờ

3. Bỏ tất cả giấy tờ tùy thân và giấy tờ cần thiết khác vào một phong bì dán kín

4. In Danh sách hồ sơ và ký tên vào đó

5. Để Danh sách hồ sơ lên trên để làm trang bìa của hồ sơ của bạn


Lưu ý: Bạn phải gửi kèm đầy đủ đơn từ và giấy tờ liên quan, ký tên đầy đủ, kết quả bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng đã thanh toán lệ phí. Nếu thiếu sót, chính phủ Canada sẽ không xử lý và hoàn trả hồ sơ của bạn.

Tất cả thông tin bạn điền phải đầy đủ và đúng sự thật. Nếu chính phủ Canada nhận thấy bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc bỏ qua các chi tiết quan trọng thì:

- Hồ sơ của bạn có thể bị từ chối

- Bạn bị từ chối cấp thị thực

- Bạn bị cấm nộp hồ sơ xin thị thực Canada vì bất kỳ mục đích gì trong vòng 5 năm


Thanh toán lệ phí nộp hồ sơ

Lệ phí nộp hồ sơ trong hầu hết các trường hợp thường bao gồm:


1. Phí xử lý hồ sơ cho bản thân người nộp đơn và bất cứ ai được đưa vào trong hồ sơ

2. Phí Quyền định cư

Bạn phải thanh toán Phí Quyền định cư (RPRF) để có thể trở thành một thường trú nhân. Bạn có thể thanh toán Phí Quyền định cư cùng lúc với Phí xử lý hồ sơ để tránh chậm trễ.

Phí RPRF có thể được hoàn trả nếu bạn chủ động rút hồ sơ và ngừng xin thị thực hoặc hồ sơ của bạn bị từ chối. RPRF là khoản phí duy nhất có thể được hoàn lại sau khi hồ sơ xin thị thực của bạn được tiến hành xử lý.

3. Phí Sinh trắc

Bạn nên thanh toán Phí Sinh trắc khi nộp hồ sơ để tránh bị chậm trễ. Phí Sinh trắc bao gồm chi phí thu thập dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số. Sau khi bạn thanh toán phí sinh trắc và hoàn tất nộp hồ sơ , chính phủ Canada sẽ gửi cho bạn một lá thư rằng bạn phải cung cấp thông tin sinh trắc của bạn và nơi bạn phải nộp thông tin này.

Bạn phải trực tiếp nộp thông tin sinh trắc. Hãy đặt lịch hẹn và mang theo thư yêu cầu nhé.

4. Phí của Bên thứ Ba

Tùy vào tình hình của cá nhân bạn, bạn có thể được yêu cầu thanh toán các loại phí:

- Kiểm tra sức khỏe

- Xác nhận của cơ quan an ninh

- Phí kiểm tra tiếng Anh


Nộp hồ sơ

Lưu ý: Nếu có nhiều người cùng nộp đơn xin thường trú PR làm đối tác trong một doanh nghiệp đủ điều kiện, chính phủ Canada sẽ không xử lý bất cứ hồ sơ nào cho đến khi tất cả mọi người nộp đầy đủ hồ sơ.

Mỗi đối tác kinh doanh phải nộp một bộ hồ sơ riêng. Không được gửi nhiều bộ hồ sơ trong cùng một phong bì.

Nếu một đối tác hủy hồ sơ và rút đơn, bạn phải sử dụng đơn này để báo cho chính phủ Canada biết càng sớm càng tốt.

Để đảm bảo hồ sơ của bạn là hoàn chỉnh, bạn cần:

- Trả lời tất cả các câu hỏi

- Ký đơn và toàn bộ hồ sơ cần thiết

- Thanh toán toàn bộ lệ phí xử lý hồ sơ và đính kèm hóa đơn trong hồ sơ

- Đính kèm tất cả giấy tờ cần thiết


Nếu bạn quên hoặc thiếu sót, hồ sơ của bạn sẽ được trả về để sửa đổi và bổ sung.

Hãy gửi hồ sơ của bạn đến địa chỉ trong hướng dẫn.

Đừng gửi hồ sơ đến bất cứ văn phòng thị thực hoặc cơ quan xử lý nào khác.


Nguồn: www.canada.ca

Dịch tiếng Việt: BeInvestor

Comments


New York Office
bottom of page