Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Định cư Canada: Chương trình Visa Khởi nghiệp - Cách thức nộp hồ sơ

Đã cập nhật: 27 thg 7, 2020

Bạn cần phải cung cấp hồ sơ sinh trắc học


Phần lớn các trường hợp nộp hồ sơ xin định cư Canada đều phải nộp dấu vân tay và ảnh (sinh trắc học).


Hình thức hồ sơ

Bộ hồ sơ xin Visa Khởi nghiệp bao gồm Hướng dẫn Danh sách hồ sơ


Điền đơn

1. Điền Mẫu đơn đăng ký chung cho Canada [IMM 0008] điện tử.

2. Nhấp vào nút “Xác thực” trên đơn. Nếu có những nội dung bạn điền thiếu hoặc sai và cần bổ sung/chỉnh sửa, chúng sẽ được viền đỏ.

3. In Đơn đã được xác thực. Hãy in tất cả các trang của đơn này, bao gồm cả trang mã vạch. Trang mã vạch sẽ xuất hiện sau khi bạn xác thực đơn. Nếu bạn có nhiều hơn 1 bộ hồ sơ, hãy đặt một trang mã vạch riêng cho từng bộ hồ sơ.

4. Ký tên và điền ngày tháng vào đơn.


Hoàn thành Danh sách hồ sơ

1. Tập hợp tất cả các giấy tờ và thông tin cần thiết theo Danh sách hồ sơ

2. Kiểm tra từng loại giấy tờ

3. Bỏ tất cả giấy tờ tùy thân và giấy tờ cần thiết khác vào một phong bì dán kín

4. In Danh sách hồ sơ và ký tên vào đó

5. Để Danh sách hồ sơ lên trên để làm trang bìa của hồ sơ của bạn


Lưu ý: Bạn phải gửi kèm đầy đủ đơn từ và giấy tờ liên quan, ký tên đầy đủ, kết quả bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng đã thanh toán lệ phí. Nếu thiếu sót, chính phủ Canada sẽ không xử lý và hoàn trả hồ sơ của bạn.

Tất cả thông tin bạn điền phải đầy đủ và đúng sự thật. Nếu chính phủ Canada nhận thấy bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc bỏ qua các chi tiết quan trọng thì:

- Hồ sơ của bạn có thể bị từ chối

- Bạn bị từ chối cấp thị thực

- Bạn bị cấm nộp hồ sơ xin thị thực Canada vì bất kỳ mục đích gì trong vòng 5 năm


Thanh toán lệ phí nộp hồ sơ

Lệ phí nộp hồ sơ trong hầu hết các trường hợp thường bao gồm:


1. Phí xử lý hồ sơ cho bản thân người nộp đơn và bất cứ ai được đưa vào trong hồ sơ

2. Phí Quyền định cư

Bạn phải thanh toán Phí Quyền định cư (RPRF) để có thể trở thành một thường trú nhân. Bạn có thể thanh toán Phí Quyền định cư cùng lúc với Phí xử lý hồ sơ để tránh chậm trễ.

Phí RPRF có thể được hoàn trả nếu bạn chủ động rút hồ sơ và ngừng xin thị thực hoặc hồ sơ của bạn bị từ chối. RPRF là khoản phí duy nhất có thể được hoàn lại sau khi hồ sơ xin thị thực của bạn được tiến hành xử lý.

3. Phí Sinh trắc

Bạn nên thanh toán Phí Sinh trắc khi nộp hồ sơ để tránh bị chậm trễ. Phí Sinh trắc bao gồm chi phí thu thập dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số. Sau khi bạn thanh toán phí sinh trắc và hoàn tất nộp hồ sơ , chính phủ Canada sẽ gửi cho bạn một lá thư rằng bạn phải cung cấp thông tin sinh trắc của bạn và nơi bạn phải nộp thông tin này.

Bạn phải trực tiếp nộp thông tin sinh trắc. Hãy đặt lịch hẹn và mang theo thư yêu cầu nhé.

4. Phí của Bên thứ Ba

Tùy vào tình hình của cá nhân bạn, bạn có thể được yêu cầu thanh toán các loại phí:

- Kiểm tra sức khỏe